DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Interessante uitspraken P&O-2011


1. Ontslagvergoeding van 6,2 miljoen euro
De heer J. bekleedt al jarenlang een hoge positie bij ABN AMRO, ook na de overname van de bank door het consortium van RBS, Fortis en Banco Santander in oktober 2007. J. heeft een schriftelijke toezegging op zak dat hij bij een niet-verwijtbaar ontslag recht zou hebben op een op voorhand vastgelegde ontslagvergoeding.
Als hij medio 2009 boventallig wordt verklaard biedt de bank hem een vergoeding aan van 2,5 miljoen euro.
Dit is lager dan de eerder toegezegde ontslagvergoeding, maar volgens de bank nog steeds ruim voldoende en gebaseerd op een soberder afvloeiingsbeleid. Door de kredietcrisis en de reddingsactie die de Nederlandse overheid heeft moeten ondernemen om verscheidene banken overeind te houden, zou van J, volgens de bank, verwacht mogen worden dat hij met het soberder afvloeiingsbeleid zou instemmen.
J. gaat hier echter niet mee akkoord en partijen belanden in een gerechtelijke procedure. Hoewel de kantonrechter de werkgever in eerste instantie in het gelijk stelt, komt J. in hoger beroep als winnaar uit de strijd. Met de overweging ‘afspraak is afspraak' bepaalt het gerechtshof in Amsterdam eind september 2010 dat de bank 6,2 miljoen euro (bruto) dient over te maken naar de bankrekening van J.

2. Werknemer overlijdt voor ontslagdatum en loopt vergoeding mis
In augustus 2009 spreken de heer L. en zijn werkgever af dat zij met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen per 1 april 2010. De werkgever zegt toe dat hij L. een ontslagvergoeding van ruim 65.000 euro zal betalen. Om formele redenen wordt de kantonrechter gevraagd deze afspraak schriftelijk te bekrachtigen.
Op 30 december 2009 komt L. echter te overlijden. Volgens de werkgever komt daarmee de eerdere afspraak te vervallen. De werkgever beroept zich op een specifieke wetsbepaling die aangeeft dat een arbeidsovereenkomst automatisch eindigt op het moment dat de werknemer overlijdt. Nu de arbeidsovereenkomst per 30 december 2009 is geëindigd en niet - zoals afgesproken was - per 1 april 2010, kunnen de nabestaanden van L. geen aanspraak maken op de 65.000 euro.
De weduwe van L. laat het hier niet bij zitten en kondigt aan via een deurwaarder het geld te gaan incasseren. De werkgever start een kort geding om deze incasso een halt toe te roepen en vindt bij de rechtbank in Almelo een gewillig oor. Volgens de rechter mag de weduwe niet doorgaan met de aangekondigde incassomaatregelen…

 

1. Ontslagvergoeding van 6,2 miljoen euro
2. Werknemer overlijdt voor ontslagdatum en loopt vergoeding mis
3. Stewardess wordt ontslagen wegens te kort haar
4. Werkgever leest privé mails van werknemer
5. Werknemer stelt operatie uit om ontslag te voorkomen
6. Tramconducteur moet ketting met kruis onder zijn kleding dragen
7. Bijklussen tijdens ziekte leidt tot ontslag op staande voet
8. McDonald's ontslaat medewerker om plakje kaas
9. Werknemer niet gebonden aan beëindigingsovereenkomst
10. Werknemer krijgt ontslagvergoeding ondanks ontslag op staande voet

 

Bron P&OActueel

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 03/01/2011 11:56.49