DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Mijnpensioenoverzicht.nl inzicht in pensioenen

 

Vanaf 6 januari 2011 kunnen Nederlanders op de website Mijnpensioenoverzicht een overzicht vinden van hun pensioen- en AOW aanspraken.

 

De website laat bovendien zien waar het pensioen is opgebouwd en waar men terecht kan voor meer informatie.


Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de Stichting Pensioenregister.

De Stichting Pensioenregister is opgericht door de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het Pensioenregister heeft een wettelijke grondslag.


Het gebruik van mijnpensioenoverzicht.nl is gratis voor elke burger. De website wordt beschouwd als een publieke voorziening en is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.


Bron: Mijnpensioenoverzicht.nl >>

 

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 06/01/2011 10:06.09