DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Zelfstandig duiken soms onverzekerd ?

 

Uit onderzoek van ReisverzekeringBlog blijkt dat reisverzekeraars heel verschillend omgaan met zelfstandig duiken in het buitenland. Bij Mondial Assistance en Zilveren Kruis ben je niet verzekerd, wanneer je gaat duiken zonder een diploma. Aegon, Interpolis en Univé stellen geen enkele eis bij zelfstandig duiken. De Goudse, FBTO en Unigarant kennen specifieke uitsluitingen en De Europeesche geeft geen duidelijkheid over de dekking. Bij ieder individueel schadegeval wordt er gekeken of er sprake is van roekeloos gedrag.

 

De onderzoekers vroegen de Europeesche om duidelijkheid over de dekking, maar kregen dat niet. Europeesche: 'Wij hanteren geen regels met betrekking tot diploma's. Daar is niets over opgenomen in onze voorwaarden en dus ook geen onderdeel van onze schadeprocedure. Wij kijken of er wel of geen sprake is van roekeloos gedrag. Dit bepalen wij aan de hand van een aantal factoren zoals: training (diploma), ervaring, plek waar gedoken wordt, weersomstandigheden, of er iemand mee duikt, of er een gids of instructeur aanwezig is, etcetera.' Concluderend stelt ReisverzekeringsBlog.nl: 'Het is daarom voor ons en voor een verzekerde vrijwel niet te bepalen of zelfstandig duiken wel of niet verzekerd is. Deze vraag beantwoordt deze reisverzekeraar kennelijk achteraf en niet vooraf.'

 

ReisverzekeringBlog 07012010

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 07/01/2011 09:25.11