DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Bankbelasting zal ING en Rabo hard treffen

 

Als in de Europese landen een nieuwe bankbelasting wordt ingevoerd, zou dit ING en Rabobank beide rond de 100 miljoen euro per jaar kosten. Dit blijkt uit informatie uit een rapport van onderzoeksbureau BvD Bankscope, dat in het bezit is van het ANP.

 

In de Europese Unie wordt gewerkt aan plannen om banken jaarlijks een belastingheffing op te leggen die gelijk is aan een percentage van hun aangetrokken financiële middelen. BvD Bankscope heeft voor de Europese Raad uitgezocht wat de impact van een heffing zou zijn op individuele banken.

 

Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de heffing een half promille (0,05 procent) per jaar zal bedragen. Gebaseerd op de huidige balans zou dat voor ING neerkomen op een extra belasting van 103 miljoen euro. Voor Rabobank zou het gaan om een belasting van 98 miljoen euro. Sommige buitenlandse banken worden nog harder geraakt, met als zwaarste de Franse Crêdit Agricole, 360 miljoen euro.

 

De Britse krant Financial Times schreef vandaag dat ING meer dan 21 procent van zijn winst verloren zou zien gaan door de heffing. Uitgangspunt voor deze berekening was de winst voor belastingen van ING in 2009. Een woordvoerder van ING wees erop dat de winst in de eerste negen maanden van 2010 veel hoger lag. Als dit winstniveau als uitgangspunt was genomen, had de belasting procentueel een kleinere impact gehad die in lijn was geweest met die op andere Europese banken.

 

Bron: infinance

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 10/01/2011 17:37.07