DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Verlof en verlengde loondoorbetalingsplicht

 

Vanaf 1 januari 2011 wordt een door UWV opgelegde verlengde loondoorbetalingsverplichting van de werkgever opgeschort als de betrokken zieke werknemer ouderschapsverlof, adoptieverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof opneemt.

 
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever het loon van de zieke medewerker in principe gedurende twee jaar doorbetalen. Als de werkgever in de ogen van het UWV echter niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, kan het UWV besluiten dat hij het loon van de zieke werknemer nog maximaal een jaar langer moet doorbetalen.

Dit wordt ook wel de ‘loonsanctie’ genoemd. Momenteel heeft de werkgever echter geluk als de zieke werknemer tijdens de periode van de verlengde loondoorbetalingsplicht zwanger wordt en zwangerschaps- en bevallingsverlof opneemt, maar ook als de werknemer besluit adoptieverlof of ouderschapsverlof op te nemen. Onder de huidige wetgeving komt de verlofperiode dan namelijk in mindering op de periode van de verlengde loondoorbetalingsplicht en dat kan de werkgever behoorlijk wat geld schelen.

Opschorting
In de Verzamelwet SZW 2011 is echter het voorstel opgenomen om de verlengde loondoorbetalingsverplichting op te schorten zodra de werknemer zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof of adoptieverlof opneemt. Zodra het verlof eindigt gaat de klok weer lopen. Momenteel geldt dit al voor de ‘normale’ periode van twee jaar waarin het loon van een zieke werknemer moet worden doorbetaald. Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel inmiddels heeft aangenomen, gaat voor de verlengde loondoorbetalingsplicht dus dezelfde regel gelden als voor de normale loondoorbetalingsplicht.


Bronnen:
06 jan 2011 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nr. 32520 >> De BelastingAdviseur >> Salarisnet

 DeHypothekenMakelaar.nl   

 

 

 Laatste update: 11/01/2011 10:35.40