DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Schuldhulp-verlening dweilen met kraan open; BKR pleit voor LIS: kredietgever heeft nu te weinig informatie

 

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) vindt dat kredietverstrekkers onvoldoende middelen hebben om betalingsachterstanden te voorkomen en breekt een lans voor de instelling van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS).

 

Daarin moeten meer gegevens over betalingsachterstanden worden opgenomen. Het BKR wil dat er meer werk wordt gemaakt van integrale schuldpreventie; ruim een kwart van alle huishoudens had vorig jaar te maken met betalingsachterstanden!

 

"Schuldhulpverlening is op dit moment dweilen met de kraan open", stelt het kredietbureau, dat aangeeft dat de meeste problemen ontstaan bij het betalen van belastinggelden, elektriciteitsbedrijven, hypotheek of huur en ziektekostenpolissen.

 

Krediet wordt dan gebruikt als oplossing om schulden te saneren. "Probleem is echter dat er na kredietverstrekking nóg hogere maandlasten ontstaan."

 

Het BKR ziet in het LIS de oplossing om de kredietwaardigheid van consumenten beter te kunnen beoordelen. Dat systeem moet huur-, energie- en socialedienst-schulden gaan registreren.

 

Belastingschulden, schulden bij zorgverzekeraars en telecomschulden worden daarin niet opgenomen, maar ook die zouden in de ogen van het BKR moeten worden meegewogen bij het verstrekken van het krediet.

 

Tot nu toe houdt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de invoering van het LIS tegen, omdat daarmee dan te veel mensen onnodig als wanbetaler in de boeken zouden komen.

 

Bron: Am 11012011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 12/01/2011 10:04.02