DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Tips belastingaangifte 2010 bedrijf

 

ABCOUDE - Elke ondernemer moet jaarlijks aangifte doen voor de belastingen. De redactie verzamelde tips voor uw belastingaangifte en schreef hierover een serie van drie artikelen, waarvan vandaag het eerste verschijnt. De tips zijn mede tot stand gekomen dankzij informatie van de Belastingdienst en met behulp van Meeuwsen ten Hoopen registeraccountants & belastingadviseurs.

 

Willekeurig afschrijven ’nieuwe bedrijfsmiddelen
Investeerde u in 2010 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u deze bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven’. Dit betekent dat u in twee jaar of meer mag afschrijven. In 2010 mag u maximaal 50 procent afschrijven van de kosten van aanschaf en ‘voortbrenging’ (voortbrengingskosten zijn alle uitgaven die u doet om het product te (laten) maken).

Voorwaarde is dat u in het kalenderjaar 2010 een investeringsverplichting bent aangegaan of dat u voortbrengingskosten heeft gemaakt. Ook moet u het bedrijfsmiddel waarvoor u de kosten maakte vóór 1 januari 2013 in gebruik nemen.
Er zijn uitzonderingen. Gebouwen, grond- weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa zoals software, bromfietsen, motoren en auto’s mogen niet willekeurig worden afgeschreven.

Zeer zuinige auto's aftrekbaar
Maar auto’s mogen wel ‘willekeurig afgeschreven’ worden mits ze zeer zuinig zijn, of als het taxi’s voor een taxibedrijf zijn. Auto’s zijn volgens de Belastingdienst ‘zeer zuinig’ als het elektrische auto’s zijn met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer en als het auto’s zijn met een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram per kilometer (diesel) of niet meer dan 110 gram per kilometer (andere brandstoffen). In 2011 blijft de regeling onder dezelfde voorwaarden bestaan.  U moet het bedrijfsmiddel dan wel vóór 1 januari 2014 in gebruik nemen.

Gunstig voor u?
Ga na of versnelde afschrijving voor uw onderneming gunstig is. Controleer of uitstel van belastingbetaling zinvol is, omdat verdeling van de gewone afschrijving over meerdere jaren kan leiden tot een voordeel in verband met de progressieve belastingtarieven die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Bij een lagere fiscale winst kan een IB-ondernemer ook minder aan de fiscale oudedagsreserve toevoegen, maar is het bedrag van de zelfstandigenaftrek weer hoger.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als u in 2010 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeerde in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, mits de bedrijfsmiddelen daarvoor in aanmerking komen.

De aftrek is 28 procent voor het bedrag tussen de 2.200 en 54.000 euro. Boven dat bedrag blijft de aftrek € 15.120 tot een investeringsbedrag van 100.000 euro. Boven de 100.000 euro wordt het aftrekbare bedrag kleiner. De aftrek is dan € 15.120 minus 7,56 procent van het deel van het bedrag boven de € 100.000. Boven de 300.000 euro is er geen kleinschaligheidsaftrek.

Zelfstandigenaftrek
Dit is de zelfstandigenaftrek 2010 voor ondernemers onder de 65 jaar:

Bij welke winst welke aftrek?
€ 00.000 tot € 13.960 = € 9.427
€ 13.960 tot € 16.195 = € 8.764
€ 16.195 tot € 18.425 = € 8.105
€ 18.425 tot € 52.750 = € 7.222
€ 52.750 tot € 54.895 = € 6.593
€ 54.895 tot € 57.220 = € 5.895
€ 57.220 tot € 59.450 = € 5.204
€ 59.450 en erboven = € 4.574

Startersaftrek
U kunt de aftrek verhogen met een startersaftrek van € 2.110 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was en u in de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toepaste.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Als u vanuit arbeidsongeschiktheid een onderneming heeft gestart, kunt u onder de volgende voorwaarden gebruik maken van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid:

·                                U was in 2010 ondernemer;

·                                U was in minimaal 1 van de voorgaande 5 kalenderjaren geen ondernemer;

·                                U had recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;

·                                U voldeed niet aan het urencriterium van 1225 uren per jaar, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uren per jaar.

De aftrek bedraagt voor het 1e, 2e en 3e jaar respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Als zelfstandig ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek wegens speur- en ontwikkelingswerk. U moet dan in 2010 minimaal 1.225 uur aan uw onderneming hebben besteed én meer dan 500 uur aan S&O-werk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor 2010 bedraagt de S&O-aftrek € 12.031. Bent u een startende ondernemer, dan is € 18.048 aftrekbaar. In aanmerking komen voor S&O aftrek? Doe de
SubsidieScan en u heeft binnen 5 minuten de mogelijkheden op een rijtje.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is in 2010 een aftrekpost van 12 procent van uw winst, nadat u deze heeft verminderd met de andere delen van de ondernemersaftrek. Per 1 januari 2010 komt u ook voor de mkb-winstvrijstelling in aanmerking als u niet voldoet aan het urencriterium van 1225 uren per jaar.

Bron: Rikco Pardoen | BusinessCompleet.nl

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 12/01/2011 10:20.51