DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Duurdere woningen goedkoper

 

Met name de duurdere koopwoningen daalden het afgelopen jaar in prijs.

 

Terwijl woningen in het goedkope prijssegment (minder dan 150.000 euro) het afgelopen jaar nog met -0,8 procent in waarde daalden, daalden de duurdere woningen met -2,3 procent.

 

Ook woningen in de prijsklasse 350.000 – 500.000 euro daalden meer in waarde (-1.4 procent) dan een gemiddelde woning, blijkt uit onderzoek van ABF Valuation. Het adviesbureau denkt dat de woningprijzen ook in 2011 niet zullen stijgen.

 

De woningmarkt kenmerkte zich in 2010 door gelijkblijvende tot licht dalende woningprijzen. In tegenstelling tot de prijsdaling van 2009 (-3,3 procent), daalde de gemiddelde woningprijs dit jaar licht met -0,2 procent. De gemiddelde prijs die men in 2010 voor een woning betaalde was dan ook nagenoeg gelijk aan die van 2009 met 250.000 euro.

 

De gemiddelde waarde van een appartement steeg licht met +0,3 procent het afgelopen jaar, terwijl de waarde van een eengezinswoning juist licht daalde met -0,3 procent.

 

De waarde van een gemiddelde eengezinswoning komt in 2010 uit op 271.000 euro en van een appartement op 190.000 euro.

 

De woningprijsontwikkeling in 2011 zal volgens ABF vooral afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de hypotheekrente en het inkomen van huishoudens. Daarnaast staan er momenteel relatief veel (dure) woningen te koop: dit zal een prijsdrukkend effect hebben. De vraag is verder of de ECB de rente zal verhogen in de loop van 2011 en of dit vervolgens ook zal leiden tot een hogere hypotheekrente voor Nederlandse consumenten. Dit zou de betaalbaarheid van woningen negatief beïnvloeden. Verder valt af te wachten welke impact (fiscale) overheidsmaatregelen zullen hebben en hoe het acceptatiebeleid van hypotheekverstrekkers zich zal ontwikkelen.

 

ABF Valuation is daarom van mening dat ook in 2011 geen reële stijging van de woningprijzen verwacht mag worden.

 

Bron: ABF Valuation

 

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 13/01/2011 16:29.56