DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NHG: STIJGING AANTAL GEDWONGEN VERKOPEN

 

 

In 2010 ontving het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) 1.341 verliesdeclaraties in verband met consumenten die hun woning gedwongen en met verlies moesten verkopen. Dat is een stijging van 76 procent ten opzichte van 2009.

 

De stijging, aldus het Waarborgfonds, mag volledig worden toegerekend aan de toename van het aantal gedwongen verkopen als gevolg van werkloosheid (achttien procent van het totaal) en echtscheiding (43 procent van het totaal).

 

In verband met de gedwongen verkopen keert het Waarborgfonds een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro uit. Dat is gemiddeld per verliesdossier € 26.099,=.

 

WEW-directeur Karel Schiffer: "Het aantal gedwongen verkopen met verlies mag tegen de achtergrond van de kredietcrisis bescheiden worden genoemd, ook in internationaal perspectief."

 

Het Waarborgfonds maakt verder bekend dat het aantal huishoudens dat de aankoop of verbouwing van zijn woning NHG-financiert vorig jaar met 34 procent is toegenomen tot 130.000.

 

Bron: VVP 14012010 / WEW

 

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 14/01/2011 09:27.29