DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Dubbele aftrek afsluitprovisie woning bij fiscale partners....max twee maal € 3.630 dus ipv het restant uitstellen naar volgend belastingjaar!

 

BDO heeft een succes weten te boeken in een procedure tegen de Belastingdienst, waarin de vraag centraal stond of het absolute maximum dat geldt voor de directe fiscale aftrekbaarheid van de afsluitprovisie van een eigen woning per belastingplichtige, of per woning geldt. De Belastingdienst blijkt bakzeil gehaald te hebben: het absolute maximum mag per belastingplichtige bekeken worden.

 

Wanneer er afsluitprovisie betaald moet worden voor een lening ten behoeve van de eigen woning, is deze direct fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde voor deze directe aftrekbaarheid is dat maximaal 1,5% van het bedrag van de aangegane schuld aftrekbaar is met een absoluut maximum van € 3.630. De vraag bestond of dit absolute maximum per woning of per belastingplichtige moet worden bekeken. ‘Omdat de belastingwetgeving in principe individueel, per belastingplichtige, moet worden bekeken, is BDO van mening dat bij fiscale partners die samen een lening zijn aangegaan het absoluut maximum verdubbelt,’ aldus BDO.

 

De inspecteur was bij de aanslagregeling een andere mening toegedaan. Ook na het maken van bezwaar bleef de Belastingdienst bij zijn standpunt: er geldt een absoluut maximum van € 3.630. BDO: ‘Inmiddels hebben we de mededeling van de inspecteur gehad, dat een vraag- en antwoordbesluit zal worden gepubliceerd, waarin zal staan dat het absolute maximum per belastingplichtige mag worden bekeken. Hier is sprake van een wijziging van de zienswijze van de Belastingdienst tot op heden.’

 

Bron: Kluwer/Plein BDO

 

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 17/01/2011 11:09.31