DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Eenzijdig opgelegde demotie bij disfunctioneren, mag dat ?

Mag de werkgever eenzijdig besluiten om een disfunctionerende werknemer terug te plaatsen in zijn oude, lagere functie?

Ja, oordeelt de kantonrechter. In dit geval weegt het belang van de werkgever bij een goede praktijkbegeleider zwaarder dan het belang van de werknemer.

De situatie

In 1997 begint een werknemer als leerling anesthesie bij een ziekenhuis in Rotterdam. Binnen twee jaar klimt hij op naar ok-assistent en praktijkbegeleider. Maar het ziekenhuis is niet tevreden over het functioneren van de werknemer in de functie van praktijkbegeleider. Daarom wordt er begin 2008 een verbetertraject van zes maanden gestart.
Anderhalf jaar later, in juli 2009 besluit het ziekenhuis per direct de werkzaamheden van praktijkbegeleider uit het takenpakket van de werknemer te halen. Omdat er een salarisgarantieregeling is, behoudt de werknemer wel zijn salaris.


De werknemer is het niet mee eens met de gang van zaken en spant een kort geding aan. Zijn vordering tot wedertewerkstelling als praktijkbegeleider wordt door de rechter afgewezen.

 

De vordering

De werknemer vordert nu in een gewone procedure bij de kantonrechter nogmaals wedertewerkstelling in zijn functie van praktijkbegeleider maar ook deze rechter wijst zijn vordering af.

 

Het oordeel

In de arbeidsovereenkomst van werknemer is geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen.  De kantonrechter staat in deze zaak dus voor de vraag of het ziekenhuis als goed werkgever eenzijdig mocht besluiten tot het terugplaatsen van de werknemer in zijn oude functie. De kantonrechter stelt vast dat het ziekenhuis als werkgever is tekort geschoten doordat zij heeft zich niet gehouden aan bepaalde punten van het verbetertraject en zich ook te weinig heeft gerealiseerd wat het effect is van terugplaatsing voor de werknemer.

 

Aan de andere kant heeft de werknemer ook niet voldoende laten zien waarom terugplaatsing naar zijn oude functie onredelijk zou zijn. Ondanks de steken die de werkgever heeft laten vallen, oordeelt de rechter dat het belang van het ziekenhuis bij een praktijkopleider met voldoende capaciteiten en draagvlak, zwaarder weegt dan de belangen van de werknemer om terug te keren in zijn functie van praktijkopleider.

 

Bron: P&OActueel 18012011 mr. Ingrid Kooijman LJN BO3795 Kantonrechter Rotterdam Demotie en goed werkgeverschap  Eerste aanleg 19 november 2010

DeHypothekenMakelaar.nl
 

 Laatste update: 19/01/2011 09:40.20