DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

bpm-regeling bij import gebruikte auto in strijd met Europees recht

18 januari 2011

Samenvatting

Het blijft rommelen in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) bij de invoer van een gebruikte personenauto. In Op 10 juli 2009 oordeelde de Hoge Raad al dat de toenmalige heffingsgrondslag voor de bpm onjuist was. De Wet Bpm werd daarop per 1 januari 2010 aangepast.

Een groothandelaar in gebruikte auto’s was van mening dat ook de sinds 1 januari 2010 geldende wettelijke regeling de toets der kritiek niet kon doorstaan en beriep zich op een arrest van het Europese Hof van Justitie uit 2001. Volgens dat arrest is het -kort gezegd- niet toegestaan dat een lidstaat uit de Europese Unie producten uit andere lidstaten zwaarder belast dan producten die al in de eigen lidstaat aanwezig zijn.

Rechtbank Arnhem maakte een grondige analyse van de bpm-regelgeving vanaf 1 februari 2007 en was het met de groothandelaar eens. De nieuwe regeling kon niet garanderen dat de bpm, die gaat drukken op een ingevoerde gebruikte personenauto niet, en zelfs niet in een klein aantal gevallen, zwaarder zal zijn dan de bpm die nog rust op een vergelijkbare auto die in Nederland rondrijdt. De bpm op een buitenlandse auto kon dus drukkender zijn. Dat is in strijd met een verbodsbepaling over een zwaardere belastingheffing van producten uit een andere lidstaat uit het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU).

De rechtbank verklaarde daarop het beroep van de groothandelaar tegen de op aangifte afgedragen bpm gegrond.

Bron: PWC / Rechtbank Arnhem, 11-1-2011, nr. 10/3323 (gepubliceerd 13-1-2011).

Niet alles zo maar voor zoet koek slikken, dat loont dus wel degelijk!Laatste update: 19/01/2011 19:19.57