DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

vakantiedagen opsparen…

 

Als het aan de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ligt, mogen werknemers hun vakantiedagen nog een jaar langer opsparen.

 

De werkgeversorganisaties zien liever dat het wetsvoorstel waarin staat dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, pas op 1 januari 2012 in werking treedt.

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel tegengaan dat werknemers een stuwmeer van vakantiedagen opbouwen en juist stimuleren dat zij regelmatig verlof opnemen.
Het voorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar VNO-NCW en MKB-Nederland willen niet dat de wet halverwege dit jaar wordt ingevoerd.

 

Want werkgevers hebben tijd nodig zich op deze maatregel voor te bereiden. Het is volgens de twee belangenorganisaties haast ondoenlijk om twee systemen in één kalenderjaar te hanteren.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen (meer dan de twintig wettelijke vakantiedagen bij volledig dienstverband) geldt wel een vervaltermijn van vijf jaar. In circa 150 cao’s staan echter bepalingen over verjaringstermijnen van vijf jaar opgenomen die tot verwarring kunnen leiden.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het ministerie van Sociale Zaken op om duidelijk te communiceren dat dergelijke bepalingen alleen geldig zijn voor de bovenwettelijke dagen en dat deze nieuwe wet juridisch voorgaat op oude cao-afspraken.

Bron: VNO-NCW
19 jan 2011

 

DeHypothekenMakelaar.nl

Gerelateerde artikelen

Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving »

 

 Laatste update: 20/01/2011 09:06.11