DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Marktmanipulatie met 1 aandeeltje: AFM legt boete op voor marktmanipulatie aan de heer J.L. van den Heuvel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 november 2010 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer J.L. van den Heuvel. Deze boete is opgelegd omdat de heer Van den Heuvel naar het oordeel van de AFM het verbod op marktmanipulatie heeft overtreden. De AFM heeft de boete gematigd van € 96.000 naar € 24.000.

De heer Van den Heuvel heeft naar het oordeel van de AFM het verbod op marktmanipulatie overtreden. De heer Van den Heuvel, houder van een substantiële deelneming in het beursgenoteerde fonds Batenburg Beheer N.V. (Batenburg), heeft van 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2008 een aantal transacties verricht in aandelen Batenburg. Met het verrichten van kleine kooptransacties, vaak laat op de handelsdag, heeft de heer Van den Heuvel een verhoging van de koers van het aandeel Batenburg veroorzaakt. Hierdoor wordt de koers in het aandeel Batenburg op een kunstmatig hoog niveau gezet. Uit verklaringen van de heer Van den Heuvel bleek dat het daadwerkelijk zijn bedoeling was om op deze manier de koers van het aandeel Batenburg te verhogen.

Naar het oordeel van de AFM heeft de heer Van den Heuvel hiermee in strijd gehandeld met artikel 5:58, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze bepaling verbiedt een ieder die actief is op de financiële markten om de markt te manipuleren.

Bron: AFM 26-01-2011 

http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2011/jan/boete-vdheuvel.aspx

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 26/01/2011 10:20.47