DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Kantonrechtersformule factor C6 !! Rechter wijkt af van € 75.000 vergoeding na 15 maanden dienstverband

Crisissfeer en halsstarrigheid werkgever bij een ontbinding die volgens rechter te wijten is aan de werkgever zelf zijn reden om stevig (C6!) van de kantonrechtersformule af te wijken.

 

Het hoofd P&O van een ziekenhuis is sinds 1 augustus 2009 in dienst. Al vanaf het begin van zijn dienstverband heeft het ziekenhuis te kampen met een bestuurscrisis. Half november 2010 wordt het hoofd P&O op non-actief gesteld vanwege een incident waarbij hij collega's onheus zou hebben bejegend.

 

Het verzoek

Het ziekenhuis wil niet verder met de werknemer en verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zonder vergoeding. Hoewel de werknemer, ondanks de slepende bestuurscrisis, vakinhoudelijk goed functioneerde, zijn er toch redenen voor ontbinding: de werknemer is niet loyaal, hij verzet zich te veel tegen een nieuwe bestuursvorm en hij hangt de discussie daarover aan de grote klok. De werknemer heeft ook onbetamelijke uitlatingen gedaan tegenover het MT, de OR en voorzitter van de medische staf, zodat een schorsing niet te vermijden was. De vertrouwensbreuk staat toekomstige samenwerking in de weg en terugkeer is onbespreekbaar voor de werkgever.

 

Het oordeel

De kantonrechter wijst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe maar vanwege omstandigheden die te wijten zijn aan de werkgever toe. De werknemer krijgt een veel hogere vergoeding mee dan die volgens de kantonrehctersformule. De kantonrechter stelt vast dat de nieuwe bestuursleden de werknemer nog niet eens kennen. Hij vindt het ook niet vreemd, gezien de crisissfeer, dat er een keer een incident heeft plaatsgevonden. Ook is het niet geheel duidelijk of de werknemer op onverstandige wijze mails heeft “ge-cct” aan medewerkers om reuring te veroorzaken. De werknemer heeft dus op geen enkele wijze aanleiding gegeven tot de aangevoerde verandering van de omstandigheden. Zijn goede functioneren en het feit dat diverse ondernemingsorganen zijn visie delen, pleiten zelfs in zijn voordeel.

 

Hoge vergoeding

De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule zou neerkomen op € 11.000. De werknemer geeft aan dat hij daarom geen belang heeft bij een ontbinding. De kantonrechter vindt dat er reden is voor afwijking van de kantonrechtersformule. Hij overweegt dat het onberispelijke dienstverband, de onwil van het nieuwe bestuur om überhaupt een gesprek aan te gaan met de werknemer en de crisissfeer die gedurende het gehele dienstverband in het ziekenhuis heeft bestaan, redenen zijn voor een billijke vergoeding van € 75.000. Als je dit bedrag zou terugrekenen naar de kantonrechtersformule komt dit neer op een correctiefactor van C=6. De werkgever krijgt nog wel de kans zijn ontbindingsverzoek in te trekken.

 

Bron: 27012011 mr. Ingrid Kooijman P&OActueel LJN BO6832 Kantonrechter Brielle Afwijking van kantonrechtersformule Kort geding 9 december 2010

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 27/01/2011 10:01.33