DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Vergoeding thuiswerkruimte DGA is loon

 

Als een werkgever aan een werknemer een vergoeding betaalt voor een werkruimte bij de werknemer thuis, behoort deze vergoeding in beginsel tot het loon.

 

Dit heeft Hof Arnhem onlangs nog eens bevestigd.

In deze zaak ging het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv. Deze bv had een onbelaste vergoeding aan de dga uitbetaald voor een werkruimte bij de dga thuis. Bij een boekenonderzoek oordeelde de inspecteur dat de vergoeding moest worden aangemerkt als loon. Volgens hem was er namelijk een oorzakelijk verband tussen de vergoeding voor het gebruik van de werkruimte en de dienstbetrekking van de dga. De inspecteur legde daarom een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen op aan de bv.


Vergoeding in box 1
De bv stapte naar de rechter met als argument dat er sprake was van een huurvergoeding.

 

Volgens de bv viel de werkruimte bij de werknemer (de dga) in box 3 van de inkomstenbelasting, waardoor de vergoeding was aan te merken als een onbelaste huurvergoeding.

 

Rechtbank Arnhem was het echter met de inspecteur eens dat er een oorzakelijk verband was tussen de dienstbetrekking en de vergoeding voor het gebruik van de werkruimte. Hierdoor viel de vergoeding in box 1 van de inkomstenbelasting. Hof Arnhem was het hiermee eens en wees erop dat box 1 voorrang krijgt boven box 3. De vergoeding viel op grond van de wettelijke regels in box 1, dus kon de werkruimte niet in box 3 worden opgenomen. De vergoeding behoorde dus tot het loon, zodat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag had opgelegd.


Bron:
De BelastingAdviseur >> Hof Arnhem, 2 november 2010, LJN: BO4487 >>

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 27/01/2011 10:52.48