DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Indexering eigenwoningforfait blijft bestaan

 

Het kabinet trekt het wetsvoorstel indexering eigenwoningforfait in. Zo wordt voorkomen dat het fiscale toptarief in de toekomst op steeds meer woningen van toepassing zou worden.

 

Want met een bevroren Eigen woning forfait zou uiteindelijk elke woning op enig moment het toptarief gaan ontmoeten en dat is niet de bedoeling aldus het kabinet !

 

Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Weekers.

 

Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf € 1.020.000 (prijspeil 2011) geldt een opslag. Nu wordt het grensbedrag jaarlijks geïndexeerd (door inflatiecorrectie).

 

In het wetsvoorstel werd voorgesteld dit bedrag te bevriezen, waardoor het toptarief in de toekomst op steeds meer huizen van toepassing zou zijn.

 

Het kabinet vindt die ontwikkeling ongewenst en heeft daarom besloten het wetsvoorstel in te trekken.

 

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat huizenbezitters bij de jaarlijkse belastingaangifte bij hun inkomen moeten optellen. De hoogte van het bedrag is in bijna alle gevallen 0,55% van de WOZ-waarde van de woning.

 

Bron: Nieuwsbericht regering| 28-01-2011

 

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 28/01/2011 18:54.00