DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Verbond erkent foute pensioenverzekeraars

 

Het Verbond van Verzekeraars is het eens met de conclusies van het DNB-onderzoek naar de kwaliteit van de administratie van pensioenverzekeringen en erkent de geconstateerde tekortkomingen: 'Volgens DNB gaat het meestal om beperkte afwijkingen in de berekening van pensioenaanspraken die alle gebaseerd lijken op vergissingen of misrekeningen, zowel in het voordeel als in het nadeel van pensioendeelnemers.'

 

Het Verbond van Verzekeraars zegt de vaststelling te delen dat de administratie en de daaruit voortkomende individuele pensioenberekeningen voor verbetering vatbaar zijn en wijst erop dat verzekeraars al eerder programma’s gestart zijn om hieraan invulling te geven.

 

'Het Verbond van Verzekeraars herkent ook de oorzaken zoals die door DNB worden genoemd: toenemende complexiteit van pensioenregelingen, opeenvolgende wets- en daardoor regelwijzigingen, het aantal mutaties bij een langjarige aanspraakopbouw en fusies van verzekeraars met integratie van administraties…..

 

Het is in het belang van de deelnemers en andere belanghebbenden in verzekerde pensioenregelingen dat deze problemen worden opgelost en het Verbond van Verzekeraars vertrouwt erop dat verzekeraars de onvolkomenheden in hun pensioenadministraties voortvarend zullen oplossen.'

 

Bron: InFinance 31012011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 01/02/2011 20:53.57