DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Winstuitkering niet zo maar vaste 13e maand

 

Een bedrijf dat uit coulance toch een winstuitkering doet in een slecht jaar, wordt door drie werknemers voor de rechter gedaagd. Ze vinden dat de winstuitkering een vaste dertiende maand is geworden.


De kantonrechter gaat in hun redenering mee, maar de het hof maakt er korte metten mee. Het was de beleidsvrijheid van de werkgever om uit eigen zak toch een uitkering te doen. En de beslissing om het jaar er na geen uitkering te doen, is op goede gronden genomen.

De situatie
Drie werknemers hebben in hun contract een bepaling dat ze jaarlijks een winstuitkering van maximaal een maandsalaris krijgen mits het bedrijfsresultaat dat toelaat; en het is de directie die dat beoordeelt.

Eind 2006 meldt de directie in een communiqué dat de financiële resultaten geen aanleiding geven voor een winstuitkering maar dat er toch wordt uitgekeerd. Over 2007 wordt geen uitkering gedaan maar begin 2008 krijgen de medewerkers wel een gratificatie.

De vordering
De medewerkers vinden dat ze ook over 2007 recht hebben op een volledige winstuitkering en stappen naar de rechter om die af te dwingen.

Ze geven drie redenen aan:
• In het aanstellingsgesprek zou zijn toegezegd dat de dertiende maand elk jaar volledig wordt uitbetaald.
• Verder heeft het bedrijf in 2007 winst gemaakt en moet het dus op grond van de arbeidsovereenkomst de dertiende maand uitbetalen.
• Tot slot menen de medewerkster dat de dertiende maand een vaste arbeidsvoorwaarde is geworden. 
 

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter gaat in de redenering van de medewerksters mee. Juist het feit dat de directeur de dertiende maand in 2006 uit eigen zak heeft betaald, laat zien dat de dertiende maand een arbeidsvoorwaarde is geworden. En die kan de werkgever niet zonder zwaarwegend belang zomaar wijzigen.

 

Het hof
Het hof oordeelt anders. De toezegging uit het aanstellingsgesprek is niet goed onderbouwd omdat de medewerkers onder meer niet hebben aangegeven wie en wanneer die toezegging zou hebben gedaan. En uit het communiqué blijkt juist dat het geen automatisme is om de uitkering te doen. Het suggereert zelfs dat de uitkering bij een negatief resultaat juist een uitzondering is. Tot slot oordeelt het hof dat de werkgever de beleidsvrijheid heeft om de uitkering al dan niet te doen. In dit geval heeft de werkgever een redelijke beslissing genomen; het mocht het negatieve groepsresultaat en de sombere toekomstverwachtingen laten meewegen.

Bron 31 jan 2011 Elsevier Salarisnet mr. Ingrid Kooijman  JAR 2011/12 Hof Amsterdam Winstuitkering is geen 13 maand Hoger beroep 9 november 2010

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Gerelateerde artikelen

Jaarlijkse winstuitkering wordt vanzelf arbeidsvoorwaarde »

 

 Laatste update: 01/02/2011 12:56.40