DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Pensioenfondsen naar verzekeraars ?!

 

ABCOUDE - Pensioen mag dan een onderwerp zijn waar geen ondernemer zich mee wil bezighouden, in pensioenland volgen de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. Nu weer werd bekendgemaakt dat veel pensioenfondsen overwegen zichzelf op te heffen en hun verplichtingen over te dragen aan een verzekeraar. Maar wat zijn de gevolgen voor de ondernemer en zijn personeel?

Twee weken geleden kwam accountants- en advieskantoor KPMG naar buiten met de uitkomsten van een onderzoek. Uit dat onderzoek - onder honderd van de ongeveer 450 Nederlandse ondernemingspensioenfondsen - kwam naar voren dat bijna dertig procent van deze ondernemingspensioenfondsen denkt dat de kans heel groot is dat ze binnen twee jaar worden opgeheven. Als een fonds wordt opgeheven worden het geld en de verplichtingen vaak overgedragen aan een verzekeraar. Dat is nogal wat 30% ?!.

Drie soorten pensioenfondsen
Even voor de goede orde, er zijn feitelijk drie soorten pensioenfondsen: bedrijfstakpensioenfonds, beroepspensioenfonds en ondernemingspensioenfonds. Ook kan een pensioenregeling worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Wat is het verschil ook alweer tussen die pensioenfondsen?

Pensioenfonds voor bedrijfstakken
Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds ingesteld door werkgevers uit 1 bepaalde bedrijfstak. Voorbeelden van bedrijfstakpensioenfondsen zijn voor de bouwsector het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, voor de overheid en het onderwijs het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en voor de zorgsector Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De meeste bedrijfstakpensioenfondsen zijn aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Pensioenfonds voor zelfstandige beroepen
Een beroepspensioenfonds voert een pensioenregeling uit die is gebaseerd op een overeenkomst tussen de zelfstandige beroepsbeoefenaren binnen een bepaalde beroepsgroep. Een beroepspensioenfonds is er bijvoorbeeld voor huisartsen, medisch specialisten en notarissen. De overkoepelende organisatie is de Unie van Beroepspensioenfondsen.

Pensioenfonds voor ondernemingen

Een onderneming die niet onder een pensioenfonds voor een bedrijfstak valt, kan besluiten zelf een pensioenfonds op te richten. Multinationals zoals Shell, Unilever en Ahold hebben vaak een eigen pensioenfonds. Maar ook kleinere bedrijven kunnen zo een ondernemerspensioenfonds hebben. Hoewel een ondernemingspensioenfonds een zeer nauwe band heeft met een bedrijf, staat een dergelijk fonds juridisch gezien los van dat bedrijf en is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schulden van de onderneming. De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen is de belangenorganisatie van deze fondsen.

Ondernemingspensioenfondsen willen zichzelf opheffen
En juist deze ondernemingspensioenfondsen blijken in groten getale plannen te hebben om zichzelf op te heffen. Dat komt – zo blijkt uit het KPMG onderzoek – omdat het steeds moeilijker en duurder wordt om zelfstandig een pensioenfonds in stand te houden. Uiteraard heeft de financiële crisis er mee te maken. De druk op de kleinere pensioenfondsen is daardoor groter geworden. Daarnaast wordt het voor de fondsen steeds moeilijker om zich aan de strengere wet- en regelgeving te houden in een steeds complexere financiële wereld. Als een fonds wordt opgeheven worden het geld en de verplichtingen vaak overgedragen aan een verzekeraar.

Pensioen bij een verzekeringsmaatschappij

Want een werkgever kan de pensioenregeling ook onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Het Verbond van Verzekeraars is de overkoepelende organisatie van verzekeringsmaatschappijen. Dat de kleinere pensioenfondsen overstappen naar een verzekeraar - zoals blijkt uit het onderzoek - is niet nieuw. Volgens berekeningen van De Nederlandse Bank blijken de laatste tien jaar al zeker 250 ondernemingspensioenfondsen te zijn over gestapt naar een verzekeraar.

Weinig gevolgen voor deelnemers?
Het lijkt erop dat voor de deelnemers in het pensioenfonds (werkgevers en werknemers) deze overstap naar een verzekeraar weinig gevolgen zal hebben. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de zekerheid van een pensioen bij een verzekeraar zelfs beter gegarandeerd is dan bij een ondernemingspensioenfonds. Deze fondsen zijn immers vaak klein en daardoor meer kwetsbaar voor de turbulentie in de complexe financiële wereld.

Jacques de Vos | BusinessCompleet.nl

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 01/02/2011 14:53.10