DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Is uw VAR WUO wel veilig genoeg ?

Uit steekproeven van de Belastingdienst blijkt dat veel van de VAR-WUO's ten onrechte zijn verleend. De fiscale gevolgen hiervan kunnen enorm zijn én alle risico's liggen bij de zelfstandige.

28 januari 2010 - "Kort geleden was ik bij een brainstormsessie. Niet alleen FNV Zelfstandigen, maar ook Belastingdienst, ministeries, PZO, ZZP Nederland en FNV ZBo waren er. Het was een interessante bijeenkomst waar de VAR centraal stond. De Belastingdienst heeft namelijk een aantal steekproeven gedaan waaruit steeds blijkt dat ongeveer éénderde van de VAR-WUO's ten onrechte is verleend. Deze mensen hadden eigenlijk een VAR-loon of VAR-ROW moeten hebben.  Ik schrok van het hoge percentage. Volgens schattingen zal het zo'n 90.000 ondernemers betreffen. Natuurlijk weet ik dat er mensen zijn die jaarlijks een VAR-WUO aanvragen en toch jarenlang bij dezelfde opdrachtgever blijven hangen, maar dat het er zoveel zijn had ik niet verwacht!

Grote gevolgen bij onderzoek fiscus De kans dat de Belastingdienst uw persoonlijke situatie onderzoekt, is redelijk klein. Maar als het gebeurt, dan kunnen de gevolgen enorm zijn.  Want tot maximaal vijf jaar terug worden uw aangiftes opnieuw bekeken. De 'onterecht' ontvangen zelfstandigenaftrek en andere fiscale ondernemersfaciliteiten moeten worden terugbetaald, inclusief rente en boetes. Dat gaat al snel om vele tienduizenden euro's en betekent in veel gevallen niets anders dan een enkeltje bijstand en een faillissement.

Het risico ligt bij zzp'ers Het wrange is dat de opdrachtgevers door de VAR-WUO gevrijwaard zijn. Tenzij er bewezen kan worden dat er is gefraudeerd, maar het lukt vrijwel nooit om het bewijs rond te krijgen.  Bovendien zetten deze opdrachtgevers, zelfstandigen soms behoorlijk onder druk om een VAR-WUO te krijgen (Geen VAR-WUO? Geen opdracht). Lang niet iedereen kan het zich permitteren om nieuwe opdrachten om deze reden te weigeren.

Iedereen is het erover eens dat het niet juist is dat alle financiële gevolgen alleen maar op de ZZP-er worden afgewenteld, terwijl opdrachtgevers ook boter op hun hoofd hebben.  Iedereen is ook eensgezind dat de huidige VAR niet ideaal is en dat er dus iets anders zou moeten komen. Wij hebben daar wel zo onze ideeën over. Maar ik ben erg benieuwd naar uw mening!

Wat moet er volgens u veranderen? Reageer hier »

Tip om geen risico te lopen
Tot slot een tip om geen risico te lopen onder de huidige regels. Het is vooral belangrijk dat je als zelfstandige ondernemend genoeg bent.

Daarmee bedoel ik dat je probeert meerdere opdrachtgevers te verwerven, je eigen administratie op orde hebt, bewust bent van de ondernemersrisico's en altijd een schriftelijke overeenkomst van opdracht hebt, etcetera.  Iedereen die kort geleden voor zichzelf is begonnen en bij zijn oude baas is blijven plakken als zelfstandige of die langer dan een jaar bij een opdrachtgever zit zonder een duidelijke afgebakende overeenkomst van opdacht, moet als de wiedeweerga op zoek naar nieuwe opdrachten!

Bron: De Zaak  Josien van Breda-Hoekstra is jurist en werkt bij FNV Zelfstandigen. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de behandeling van individuele dossiers en weet heel goed waar startende zzp'ers tegenaan lopen in de praktijk. Naar de eerdere blogs van Josien van Breda-Hoekstra »

Belastingdienst:

VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat dat uw inkomsten worden aangemerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever de zekerheid dat de opdrachtgever over uw beloning geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • U verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kunt u naar aanleiding van deze opdracht geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?

Om te bepalen of u een ondernemer bent, letten wij vooral op de volgende punten:

 • Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

Wij kijken of deze punten relevant zijn voor uw werkzaamheden en beoordelen uw aanvraagformulier in zijn geheel. Daarbij kijken wij ook naar de onderlinge samenhang van uw antwoorden. Niet iedereen die zichzelf als ondernemer ziet, beschouwen wij ook als ondernemer.

Let op!

Als u de VAR-wuo gebruikt, moet u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet u facturen versturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieën van de facturen die u verstuurt.

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 01/02/2011 17:15.07