DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Dronken chauffeur toch loon doorbetaald

 

Een chauffeur raakt zijn rijbewijs voor onbepaalde tijd kwijt omdat hij een ongeval veroorzaakt onder invloed van drank. Hij heeft volgens de rechter toch recht op ziekengeld of loon…..

 

De situatie
Een chauffeur meldt zich in mei 2010, voor aanvang van zijn dienst ziek. 's Avonds veroorzaakt hij met zijn auto een aanrijding. Bij alcoholcontrole blijkt hij een alcoholpromillage van 1,82 in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs wordt ingenomen en er wordt op grond van de Wegenverkeerswet een onderzoek naar 'de geschiktheid' ingesteld. Als de chauffeur de werkgever van dit alles op de hoogte stelt, wordt hij met onmiddellijke ingang geschorst.

Het onderzoek naar de geschiktheid valt tot 2 maal toe negatief uit voor de werknemer. Er wordt alcoholmisbruik vastgesteld in combinatie met het gebruik van antidepressiva die de rijvaardigheid beïnvloeden. De chauffeur is zijn rijbewijs voor onbepaalde tijd kwijt.

Vanaf 1 juli 2010 ontvangt de werknemer ondanks zijn ziekte geen loon meer. De werkgever is van mening dat de inname van het rijbewijs voor risico van de werknemer komt. Maar de werknemer maakt aanspraak op loon en houdt zich beschikbaar voor (aangepast) werk vanaf het moment dat bij weer arbeidsgeschikt is. De werknemer wordt niet opgeroepen voor onderzoek door de bedrijfsarts of voor aangepast werk. 
 

De vordering
In kort geding vordert de werknemer onder meer doorbetaling van zijn salaris vanaf 1 juli 2010. Daarnaast eist hij met terugwerkende kracht opheffing van de schorsing.

 

Het oordeel
De kantonrechter beoordeelt de vraag of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling. En het is een beetje een kip/ei-verhaal. De werkgever zegt dat de werknemer geen rijbewijs heeft en daardoor niet kan werken. Omdat dat zijn eigen schuld is, heeft hij geen recht op loon. De werknemer zegt dat hij ziek is en daarom niet kan werken. De rechter gaat mee in de redenering van de werknemer. Omdat vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is wegens overspannenheid en depressie, heeft hij recht op ziekengeld.

De rechter oordeelt dat de werknemer op het moment van de aanrijding al arbeidsongeschikt was. Het drankmisbruik later die dag kan daardoor worden verklaard: als de werknemer niet depressief was geweest, had hij vermoedelijk niet zoveel gedronken en zou hij niet in beschonken toestand zijn gaan rijden, redeneert de rechter.

De werknemer blijft wel verantwoordelijk voor het rijden onder invloed maar in de gegeven omstandigheden is dat niet de belangrijkste oorzaak voor het niet kunnen verrichten van werk. De werknemer heeft recht op doorbetaling van loon/ziekengeld vanaf 1 juli 2010.Bron: Salarisnet 07 feb 2011 mr. Ingrid Kooijman LJN BP0213 Kantonrechter Zwolle
Loondoorbetaling bij ziekte Kort geding 1 december 2010

 

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 08/02/2011 09:18.50