DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Schade verhalen bij wegbeheerder ?

 

ABCOUDE - Een Elfstedentocht zit er voorlopig niet in, gelukkig maar. Het barre weer aan het eind van vorig jaar heeft ons al voldoende overlast bezorgd. Veel ondernemers liepen op de weg enorme vertragingen op. Maar dit niet alleen, door de vorst raakte het wegdek op veel plaatsen beschadigd, wat opspattend grind en gaten in de weg veroorzaakte. Lakschade, kapot gereden velgen of scheuren in de voorruit waren vaak het gevolg, wat een flinke kostenpost kan opleveren. Het goede nieuws is, dat deze schade soms is te verhalen op de wegbeheerder. Maar gemakkelijk is dit niet.

 

Vorige winter heeft Rijkswaterstaat ruim 3.600 schadeclaims ontvangen van automobilisten met schade aan hun auto. Naar de mening van de klagers was de schade ontstaan door kapotgevroren asfalt en daarvoor stelden zij de wegbeheerder aansprakelijk. Terecht, zult u misschien zeggen. Toch werd maar een kwart van alle claims gehonoreerd, waarbij gemiddeld een bedrag van 305 euro werd uitgekeerd. Veel claims werden afgewezen, omdat ze bij een andere wegbeheerder ingediend hadden moeten worden of omdat niet aangetoond kon worden waar de auto de schade precies opliep (Bron: De Pers.nl).

De juiste wegbeheerder
Mocht u een claim in willen dienen naar aanleiding van schade door een slecht wegdek; op de website van Rijkswaterstaat kunt u van elke weg in Nederland de verantwoordelijke wegbeheerder vinden. Kort gezegd beheert Rijkswaterstaat de snelwegen en kunt u voor provinciale wegen en wegen binnen de bebouwde kom bij respectievelijk de betreffende provincie of gemeente terecht.  Heeft u schade geleden op een snelweg van Rijkswaterstaat, dan kunt u hen hier via een schadeclaim voor aansprakelijk stellen. Bij de landelijke informatielijn 0800-8002 van Rijkswaterstaat, kunt u meer informatie krijgen over wat te doen bij schade.

Bewijsmateriaal
Voor uw claim is het belangrijk dat u kunt aantonen waar u precies schade opliep en welk gebrek de weg precies had. Hiervoor kunt u foto’s, facturen of bijvoorbeeld een politierapport gebruiken. Dit materiaal stuurt u mee met het schadeformulier. Zorg er in het geval van een rijksweg voor dat u precies weet waar (bij welk hectometerpaaltje) het kapotte deel van het asfalt zich bevond.


Daarnaast is het belangrijk dat u kunt aantonen dat:

·                                het bewuste weggedeelte op dat moment niet voldeed aan de eisen die de weggebruiker eraan mag stellen, de wegbeheerder dit had kunnen weten maar geen maatregelen heeft getroffen

·                                u niet te hard reed en rekening hield met het mogelijk gebrekkige wegdek

·                                u geen waarschuwingsborden (of afgekruiste rijstroken) heeft genegeerd

Getuigenverklaringen van iemand die u ter plekke hulp aanbood of een inzittende kunnen uw verhaal ondersteunen. De inzittende mag ook een familielid zijn. De rechter bepaalt de waarde van de getuigenverklaring(en).  Kunt u geen getuigen opvoeren, dan wordt het belang van een foto van de locatie en de precieze schade groter. Zat u alleen in de auto, reed iedereen door en heeft geen foto’s kunnen maken, dan wordt claimen lastig.

Anticiperen op de omstandigheden
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder gaat (deels) niet meer op als de schade (deels) uw eigen schuld is. Bijvoorbeeld doordat u uw rijgedrag onvoldoende heeft aangepast aan de omstandigheden. U moet er rekening mee houden dat soms zelfs een adviessnelheid te hoog is. Houdt u deze snelheid desondanks toch aan, dan betekenen dit dat u uw snelheid onvoldoende heeft aangepast.

Maakt u een slippartij doordat er niet (goed) is gestrooid, dan bent u zelf verantwoordelijk. De overheid heeft namelijk een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Als zij keurig heeft gestrooid, maar per ongeluk een klein gedeelte van de weg heeft overgeslagen en u slipt daar, dan is dat de overheid niet aan te rekenen.

Daarnaast heeft de overheid beperkte middelen om wegen te repareren. Zij kan niet alle reparaties tegelijk meteen (laten) uitvoeren. Mede vanwege het belang van een goede doorstroom van het verkeer. De bestuurder heeft dus een eigen verantwoordelijkheid en moet anticiperen op de omstandigheden. Tenzij iedereen klaagt over een gevaarlijke situatie en er al enkele ongelukken hebben plaatsgevonden: dan gaat het om de zorgplicht van de wegbeheerder.

Waar een bestuurder verrast zou kunnen worden door schade aan de weg moet de beheerder borden plaatsen. Maar kan de schade bekend verondersteld worden, dan zal de bestuurder zelf moeten anticiperen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aanhoudend slecht weer.

Let op!
Het is vaak lastig om schade als gevolg van vorstschade aan het wegdek te verhalen. Het leveren van de juiste bewijslast is erg lastig. Bijvoorbeeld: Hoe gaat u bewijzen dat u zich aan de snelheid hield toen uw auto werd getroffen door steenslag. Maar niet geschoten is altijd mis.  U kunt er voor kiezen om zelf de schade te verhalen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit aan een jurist over te laten.

Bron: 11022011 Mieke de Vries | BusinessCompleet.nl

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Henri van Hunnik, senior medewerker rechtshulp bij ARAG.

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 11/02/2011 09:20.44