DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

VVE en het aandeel in het onderhoudspotje

Bewoners van koopappartementen weten er alles van: de vereniging van eigenaars. Zulke verenigingen leiden soms een wat sluimerend of zelfs slapend bestaan, maar ze zijn er altijd, want ze zijn wettelijk verplicht. Bij aankoop van een appartementsrecht wordt de koper 'van rechtswege' lid van de vereniging.


De vereniging van eigenaars beheert de gezamenlijke uitgaven voor onderhoud en zorgt dat het onderhoud op tijd plaatsvindt. Althans, dat is de bedoeling.  De appartementsbewoners moeten dus via de vereniging aan het onderhoud bijdragen. Bij verhuizing van een bewoner is er een probleem, want het geld dat hij in de vereniging heeft gestort krijgt hij niet terug. Hij moet dus zien dat de volgende eigenaar zijn via de vereniging gevormde spaarpotje van hem overneemt.
­
In de praktijk is dit probleem niet zo klemmend. Grote tegoeden van de leden zijn er meestal niet. Maar ergens op de afrekening van de notaris zal wel een bedrag komen te staan dat de koper aan de verkoper moet betalen in verband met diens aandeel in de vereniging.
­
Stel nu eens dat er wél veel geld in de vereniging zit. Onderhoud is tenslotte duur.
­
Leden van een kleine vereniging van welgestelde eigenaars zouden op het idee kunnen komen om forse bedragen in de vereniging te storten voor toekomstig onderhoud. De gedachte zou kunnen zijn dat het gereserveerde bedrag dan maar alvast van de bankrekening af is, zodat er in box 3 geen belasting meer over hoeft te worden betaald.
­

Die vlieger gaat echter niet op. De Belastingdienst erkende wel dat het saldo van de bankrekening was gedaald door de storting in de vereniging, maar het aandeel in de vereniging van eigenaars is met hetzelfde bedrag gestegenEn dat aandeel behoort dus ook tot het vermogen in box 3, aldus de inspecteur.
­
Uiteindelijk moest de Hoge Raad eraan te pas komen. Die gaf de inspecteur gelijk. Het spaarpotje in de vereniging van eigenaars is het spaarpotje van de eigenaars zelf en telt dus voor hun deel mee als vermogen in box 3. De rechter merkte nog op dat hierdoor gelijkheid ontstaat met gewone huiseigenaars die geen lid zijn van een vereniging maar zelf geld opzij zetten voor het onderhoud, bijvoorbeeld op een spaarrekening. Ook het bedrag op die rekening telt mee in box 3.
­
En passant had de rechter nog beslist dat het lidmaatschap van de vereniging van eigenaars ook geen deel uitmaakt van het appartementsrecht zelf, dat in box 1 valt.
Het staat daar los van en valt daarom als gewoon
vermogensbestanddeel in box 3.
­
Dat is dan wel even opletten bij aankoop van een appartementsrecht. Want als de aankoop inclusief het aandeel in de vereniging wordt gefinancierd met een geldlening, behoort het deel van de lening dat tegenover het lidmaatschap staat niet tot de eigenwoninglening. Dat deel moet als schuld in box 3 worden opgenomen. Het daarbij horende deel van de hypotheekrente is niet aftrekbaar. Pas nadat de vereniging op enig moment het geld zou aanwenden voor onderhoud kan het deel van de lening alsnog bij de eigenwoninglening in box 1 worden gerekend.
­
Het gaat doorgaans om geringe bedragen, maar het is wel erg onhandig om ieder jaar de lening en de rente te moeten splitsen.  Het is daarom praktischer om de waarde van het lidmaatschapsrecht uit eigen middelen te vergoeden aan de verkoper. Is het leed al geschied, dan is het binnen de voorwaarden van uw lening misschien mogelijk om het box 3-deel van de lening zo snel mogelijk af te lossen. Het bespaart waarschijnlijk niet veel geld, maar wel veel gedoe.

 

Bron: Kluwer –Plein Dick van den Hoeven , Redactie Kluwer Belastinggids

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 16/02/2011 20:31.17