DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

FNV Belastingservice waarschuwt voor vette boete bij late belastingaangifte

Het te laat inleveren van de belastingaangifte komt de burger voortaan duur te staan, zo waarschuwt FNV Belastingservice. De bedragen van de boetes zijn per 1 januari verhoogd. De Belastingdienst stuurt altijd eerst een aanmaning. Het niet reageren op een aanmaning, kan een boete van 227 euro per persoon opleveren.


Bij een tweede verzuim, kan die boete oplopen tot 984 euro. Wie vaker en stelselmatig te laat de aangifte indient, riskeert een boete van maximaal 4.920 euro. De vakbeweging raadt mensen aan uitstel te vragen als het niet lukt de aangifte voor 1 april te doen.

2) Saldoverklaring lijfrente opvragen

 

FNV Belastingservice wijst voor dit belastingjaar ook op de mogelijkheid om bij de uitkering of afkoop van een lijfrente, een saldoverklaring op te vragen bij de Belastingdienst.
De lijfrente-uitkering wordt dan niet volledig belast, maar onder beperkte voorwaarden alleen voor dat deel waarvoor premies zijn afgetrokken.

FNV Belastingservice


Naar verwachting zullen 300.000 mensen gebruikmaken van de gratis dienstverlening van Nederlands grootste vakcentrale en aangesloten bonden. Ze worden niet alleen geholpen bij het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting, maar kunnen er ook terecht voor de zorgtoeslag en eventueel andere toeslagen.

 

Bron: FNV feb2011

 

 DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 16/02/2011 20:45.59