DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

DEN HAAG - Het aantal werklozen is in januari verder gedaald.

 

Na correctie voor seizoensinvloeden waren vorige maand 398.000 mensen werkloos, dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.  

 

Afgelopen december lag dit aantal nog drieduizend hoger, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag naar buiten bracht.

 

Jaar lang gedaald <45jr.... 

Het is voor het eerst sinds augustus 2009 dat het aantal werklozen onder de 400.000 is gezakt.  In 2009 nam de werkloosheid nog voortdurend toe.

De daling van het aantal werklozen houdt nu al bijna een jaar aan. Vanaf maart 2010 is de gemiddelde daling bijna vijfduizend per maand.

 

Deze daling komt geheel voor rekening van personen jonger dan 45 jaar.

 

Het aantal werklozen onder 45-plussers laat in dezelfde periode geen duidelijke toe- of afname zien.

 

Bron: ED.nl / CBS 17022011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 19/02/2011 14:06.30