DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Lunch-kilometers in auto vdZaak: voorlopig blijven extra woon-werk kilometers privé (volgens de belastingdienst althans)

 

Mensen die in hun lunchpauze naar huis rijden met de auto, mogen die kilometers niet aanmerken als woon-werkverkeer.

 

Volgens de rechter mag dat wel, maar omdat de Belastingdienst in cassatie gaat, gelden vooralsnog de oude regels. Mensen met een ‘auto van de zaak’ hebben te maken met een standaard bijtelling, volgens Martin Huisman van de Vereniging Auto van de Zaak: ‘Maar er geldt een uitzondering. Wanneer mensen minder dan 500 kilometer privé rijden, betaal je geen bijtelling. Je kunt je voorstellen dat het dan nogal van belang is of lunchkilometers (naar huis voor de lunch) aangemerkt worden als woon-werkverkeer of als privékilometers. Voor je het weet zit je boven de 500 kilometer en moet je alsnog fors betalen.’

 

Rechtszaken

Inmiddels heeft zowel de rechtbank als het gerechtshof tegen de Belastingdienst gezegd dat de extra woon-werk-kilometers niet als privé moeten worden beschouwd. ‘De rechter heeft tot tweemaal toe gezegd: doe eens niet zo flauw, dit is niet in de geest van de wet. Maar inmiddels zijn ze in cassatie gegaan en bereiken ons zelfs geluiden dat men werkt aan een wetswijziging. En in de tussentijd houdt de Belastingdienst zich aan de oude regels. Dit dupeert 250.000 berijders in Nederland.’

 

Gevolgen

De gevolgen in de praktijk zijn soms krom. ‘Zo ken ik mensen die voor een bijeenkomst na het werk eerst twintig kilometer naar huis rijden, daar een andere auto pakken en dan weer terugrijden. Mensen gaan extra kilometers omrijden om ervoor te zorgen dat ze niet aan de 500 kilometer komen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?’

 

Onduidelijkheid

Intussen is er verwarring onder de 250.000 berijders in Nederland die een kilometeradministratie bijhouden. Alle berichten van het afgelopen jaar geven aan dat de extra woon-werk kilometers, waaronder lunchkilometers, als zakelijk aangemerkt mogen worden. De Belastingdienst hanteert echter gedurende de cassatieprocedure de oude richtlijn. De Belastingdienst heeft alleen mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, hierover geïnformeerd. De Vereniging Auto van de Zaak heeft er bij de Belastingdienst op aangedrongen om te communiceren naar de hele doelgroep inclusief de belastingkantoren die berijders adviezen geven. De Belastingdienst verwijst echter naar de eigen site.


Bron: Salarisnet 21 feb 2011  Basti Baroncini,
redacteur SalarisNet.
DeHypothekenMakelaar.nl

 

Gerelateerde artikelen

Naheffing op lunchkilometers verboden »

Weer verbeteringen in de Nieuwsbrief Loonheffingen »

 

 Laatste update: 22/02/2011 09:49.26