DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Eerste Kamer stemt in met opsporing onverzekerden

 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen. Minister Schippers van Volksgezondheid wil met deze wet het aantal mensen zonder verplichte zorgverzekering terugdringen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er zo'n 150.000 onverzekerden zijn. Hiermee is circa € 140 mln (!) aan gederfde premie gemoeid. Met ingang van 15 maart worden verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering actief opgespoord en gemaand om een zorgverzekering te sluiten.

 

Onverzekerden die door middel van bestandsvergelijking zijn opgespoord, krijgen eerst een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Daarin wordt gewezen op hun verzekeringsplicht en worden zij aangespoord een zorgverzekering te sluiten. Als blijkt dat zij dit na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, dan krijgen ze een boete van driemaal de standaardpremie per maand (circa € 340).

 

Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet verzekerd is, dan wordt voor de tweede keer een boete opgelegd. Zijn mensen daarna nog altijd onverzekerd, dan verzekert het CVZ hen bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan een jaar lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie (in totaal ongeveer € 1.350). Deze wordt zo mogelijk rechtstreeks ingehouden op het loon of de uitkering.

 

Het ministerie van Volksgezondheid is dinsdag gestart met een voorlichtingscampagne om de opsporing van onverzekerden bekend te maken via de website www.ikzoekdekking.nl . Wie nu een verzekering sluit, krijgt nog geen boete.

 

Bron: 23022011 AM / Regering

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 23/02/2011 10:35.06