DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Doorwerkbonus oudere werknemers

 

Niet alle oudere werknemers weten dat zij vanaf 62 jaar recht hebben op een doorwerkbonus.

 

Deze heffingskorting in de inkomstenbelasting bestaat sinds 2009 en heeft als doel mensen te stimuleren door te blijven werken. De hoogte van de bonus is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en loopt voor een zeer bescheiden bedrag ook nog door nadat de werknemer 65 jaar is geworden.

Arbeidsparticipatie
De overheid hoopt dat de doorwerkbonus de arbeidsparticipatie van ouderen verhoogt. De hoogte van de doorwerkbonus wordt berekend door een leeftijdsafhankelijk percentage toe te passen op het arbeidsinkomen (zie de tabel). In 2011 geldt een arbeidsinkomen tussen € 9.209 en € 56.280 (2010 was dat tussen € 9041 en € 55.831).
 

 

 

Leeftijd

Percentage

Maximum 2010

Maximum 2011

62 jaar

5

€ 2340

€ 2354

63 jaar

7

€ 3276

€ 3295

64 jaar

10

€ 4679

€ 4708

65 jaar

2

€ 936

€ 942

66 jaar

2

€ 936

€ 942

vanaf 67 jaar

1

€ 468

€ 471

 

 Let op

  • Het kabinet wilde aanvankelijk de doorwerkbonus schrappen. Het kabinet heeft nu het voornemen om vanaf 2012 de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op de doorwerkbonus te verhogen naar 63 jaar. Nu is dat dus nog 62 jaar.

  • Het is niet langer mogelijk om voor de doorwerkbonus in aanmerking te komen als een werknemer van 61 jaar en ouder eerder wil stoppen met werken en dit betaalt met opnames uit de levensloopregeling. Sinds 1 januari 2010 geldt een opname uit de levensloopregeling namelijk als loon uit vroegere dienstbetrekking. Over het in die periode opgenomen bedrag uit de levensloopregeling heeft de werknemer dus geen recht op doorwerkbonus en andere arbeidsgerelateerde heffingskortingen.

Bron: 23 feb 2011  De BedrijfsAdviseur >>

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 24/02/2011 10:10.18