DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Aegon lost weer staatssteun af en boekt recordproductie

 

Aegon betaalt binnenkort nog eens € 750 mln van de € 3 mld terug die het concern van de Nederlandse staat heeft geleend.

 

Daartoe zijn nieuwe aandelen uitgegeven, samen ter grootte van 10% van het aantal nu uitstaande aandelen.

In 2008 kreeg Aegon de staatssteun uitgekeerd; inmiddels is daarvan de helft afgelost.

 

Het doel is om in juni de lening volledig terugbetaald te hebben.

 

Voor de terugbetaling van het derde kwart zijn 173,6 miljoen aandelen uitgegeven, die zo'n € 903 mln hebben opgeleverd.

 

Behalve het geleende bedrag moet Aegon nog 50% aan premie betalen, zodat het totaal nog aan de overheid over te maken bedrag op € 1.125 mln komt. "Het bedrag dat daarna nog nodig is voor de terugbetaling wordt intern gegenereerd, inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen." Daaronder is ook het levensherverzekeringsbedrijf.

 

Levenbedrijf Aegon boekt recordproductie in vierde kwartaal

 

Aegon Nederland is opgetogen over de verkoopcijfers van het levenbedrijf in het laatste kwartaal van 2010. Dankzij een aantal grote pensioencontracten is de nieuwe productie van individuele en collectieve levensverzekeringen uitgekomen op € 113 mln: "Een record".

 

Desondanks is de totale premieomzet in het Nederlandse levenbedrijf gedaald in de laatste drie maanden van vorig jaar.

 

De brutopremieomzet van Aegon is in ons land over heel 2010 met 3% gestegen tot € 3.837 (3.729) mln. Die groei is te danken aan het levenbedrijf: dat zag de inkomsten vooral door een sterk eerste halfjaar met 4% stijgen tot € 3.185 (3.066) mln, ondanks een daling van -10% naar € 516 (573) mln in het vierde kwartaal.

 

Het onderliggend resultaat van het concern is in ons land licht afgenomen tot € 292 (298) mln doordat het pensioenbedrijf het resultaat zag verslechteren tot € 153 (174) mln. Volgens Aegon is dat vooral toe te schrijven aan tegenvallende sterftecijfers, waardoor meer moet worden uitgekeerd dan eerder berekend.

 

 

Bron: AM Signalen, 25 februari 2011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 25/02/2011 10:01.43