DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Fiscale aftrek pensioenpremie zzp'ers naar 10 jaar

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kunnen binnenkort (2012) langer fiscaal gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in loondienst waren.


Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is van plan de maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te verlengen van 3 naar 10 jaar. Weekers schrijft dat in antwoord op Kamervragen.

 

Het is de bedoeling dat de langere termijn voor de fiscale faciliteit in 2012 ingaat. Zzp'ers kunnen dan maximaal 10 jaar de pensioenpremie fiscaal aftrekken. De maatregel wordt opgenomen in het fiscale eindejaarsbesluit. "In de Pensioenwet stond al een termijn van 10 jaar, maar de fiscale voordelen waren beperkt tot 3 jaar. Dat is een situatie die we nu recht trekken. Voor ZZP'ers in Nederland betekent dat een forse verbetering van hun pensioenvoorwaarden", aldus Weekers, die met de verruiming tevens invulling geeft aan een advies van de Sociaal-Economische Raad.

 

Natuurlijk is het een vrije keuze of de ZZP-er kiets voor deze voortzetting, of dat hij kiest voor een eigen ander pensioensysteem via lijfrente-aftrek en/of (F)OR.

 

Bron: Ministerie van Financiën

DePensioenMakelaar.nl

 

Werknemers die voor zich zelf beginnen als zzp'er kunnen straks langer bij het pensioenfonds van hun oude werkgever blijven. Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) wil hiervoor vanaf 2012 de termijn verlengen van drie naar tien jaar. Hierdoor kunnen de zzp'ers langer profiteren van het belastingvriendelijke regime dat geldt voor het sparen via hun oude bedrijfs(tak)pensioenfonds.

 

Weekers maakte dit bekend in antwoorden op schriftelijke Kamervragen van VVD en D66. VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé had eind vorig jaar minister Henk Kamp (Sociale Zaken) bij zijn begrotingsbehandeling er nog op gewezen dat de Kamer al een voorstel heeft aangenomen van haar partij en GroenLinks om zzp'ers tien jaar te laten profiteren van het belastingvriendelijke regime dat geldt voor het pensioensparen via hun oude bedrijfs(tak)fonds.

 

Hetzelfde hebben werkgevers en de vakbeweging gevraagd in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het kabinet over het toenemend aantal zelfstandigen en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt. Kamp is van plan om dit voorjaar een reactie op het SER-advies aan de Kamer te sturen.

 

Kamerbreed en bij sociale partners zijn er zorgen over de pensioenopbouw van zzp'ers. Veel zelfstandigen leggen nu geen geld opzij voor hun oude dag, omdat ze dat te duur vinden. Weekers stelde ook dat de huidige regels, waarbij het fiscaal gunstige regime voor de zzp'ers ophoudt na drie jaar, 'niet bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de voortzetting van de pensioenopbouw bij de oude pensioenuitvoerder'.

 

Bron: InfinanceLaatste update: 28/02/2011 12:05.08