DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

pensioenreserve bij voorturend ouder worden; LNBB pleit voor meest actuele sterftetafel + prognosetafel

Pensioenadviesbureau LNBB actuarissen + pensioenconsultants pleit voor hantering van een prognosetafel bij het berekenen van de pensioenreserve waarmee rekening wordt gehouden met een voortdurende toename van de levensverwachting.

 

Op 21 februari 2011 heeft het Actuarieel Genootschap de periodesterftetafel 2004-2009 gepubliceerd. Sinds deze week past LNBB deze periodesterftetafel toe in haar fiscale pensioenberekeningen. LNBB: ‘Ten opzichte van de vorige periodesterftetafel met waarnemingsperiode 2003-2008 is de levensverwachting weer verder gestegen. Ook bij gebruik van deze periodesterftetafel zal de DGA gemiddeld langer leven dan zijn pensioenreserve te zijner tijd pensioen uitkeert. Daarom pleit LNBB voor hantering van een prognosetafel bij het berekenen van de pensioenreserve waarmee rekening wordt gehouden met een toename van de levensverwachting.’

 

Beroep op realiteitszin en goed koopmansgebruik

 

Het hanteren van de periodesterftetafel 2004 - 2009 is mogelijk voor fiscale pensioenberekeningen vanaf de berekeningsdatum 31 december 2009. Toepassing van de nieuwe periodesterftetafel leidt voor een gehuwde man van 65 jaar tot een 1,2% hogere pensioenreserve. Er zijn volgens LNBB twee belangrijke redenen om te kiezen voor de hogere reservering. ‘Allereerst blijft de fiscaal toegestane pensioenreserve voor een pensioen in eigen beheer van de DGA achter op de werkelijk benodigde pensioenreserve. Daar komt bij dat de levensverwachting voortdurend toeneemt. Realiteitszin en goed koopmansgebruik vragen dan ook om het gebruik van een prognosetafel, waarin de toekomstige stijging van de gemiddelde leeftijd is verwerkt, aldus LNBB.

 

DGA overleeft pensioenuitkeringen uit eigen pensioenreserve

 

Het binnen de BV sparen/beleggen voor een volgens fiscale waarderingsregels berekend doelvermogen betekent - statistisch gezien - dat bij een gemiddeld sterftescenario de pensioenpot leeg is terwijl de DGA en/of de partner nog in leven zijn. LNBB: ‘Het is merkwaardig dat de concept ‘Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag’ van het Standard Business Report Programma met geen woord rept over het achterblijven van de fiscale pensioenverplichting bij de commerciële pensioenverplichting.’ LNBB pleit dan ook om de fiscale pensioenverplichting te berekenen op basis van de meest recente periodesterftetafel en de fondsvorming voor de toekomstige pensioenuitkeringen te baseren op een prognosetafel met een zekere buffer voor het verhoopt langer leven dan zelfs de prognosetafel aangeeft.

Bron: 03-03-2011 08:53 LNBB actuarissen + pensioenconsultants  Accountancynieuws

DePensioenMakelaar.nl  Laatste update: 03/03/2011 21:11.39