DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Ombudsman hekelt rentebeleid kredietverstrekkers

 

Ombudsman Financiële Dienstverlening Nol Monster heeft zich in een recente uitspraak uiterst kritisch uitgelaten over de aanpassingen die kredietverstrekkers doen bij variabele rentetarieven.

 

"Wanneer de bank meent tijdens de loop van de overeenkomst een grote mate van beleidsvrijheid te hebben in het aanpassen van de rentevergoeding, dan is dat onjuist", zo stelt de ombudsman. De klacht komt van een persoon die in 2003 een lening van € 64.000 aanging om andere schulden af te lossen. De bank stelt in de overeenkomst gerechtigd te zijn de rente (bij aanvang 9,24%) aan te passen aan de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. In de loop der jaren krijgt de klant renteverhogingen tot 13,12% voor de kiezen. In het voorjaar van 2009, als het (variabele) rentetarief 12,31% is, dient hij een klacht in. Volgens hem is onduidelijk hoe de bank tot de vaststelling van dit tarief komt en is die ook niet in lijn met de marktrente.

 

De ombudsman is het daarmee eens en verwijst naar objectieve maatstaven als het u-rendement, gegevens van De Nederlandsche Bank en het Euribor-tarief. "Het u-rendement is 0,5% gedaald terwijl de door klager te betalen vergoeding met meer dan 3% is gestegen."

 

Volgens de ombudsman is de bank onredelijk en heeft zij in strijd met de overeenkomst gehandeld. De teveel betaalde rente, die nog nader moet worden vastgesteld, moet aan de consument worden vergoed. Dat de bank stelt dat het klager vrij stond de lening kosteloos af te lossen, noemt de ombudsman tot slot "ongepast", aangezien de bank wist dat geen kredietverstrekker een dergelijk krediet overneemt. "Hier wordt de kern van het probleem geraakt", zegt Monster. Klachteninstituut Kifid meldt met regelmaat vergelijkbare klachten te ontvangen.

 

Bron: AM 04032011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 04/03/2011 09:20.10