DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Independer € 150.000 veroordeeld op zorgplicht: niet tot stand gekomen en dus uitkerende risicopolis

 

Independer moet een bedrag van € 150.000 vergoeden aan een klant die in 2003 een hypotheek met overlijdensrisicoverzekering sloot via de online tussenpersoon, zo heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald.

 

De polis kwam niet tot uitkering, omdat de verzekerde man na het verstrijken van de voorlopige dekkingstermijn overleed. Dat die termijn niet was verlengd, valt Independer aan te rekenen, aldus het hof.

 

Een echtpaar sloot de hypotheek bij Zwitserleven; voor de kruislings te sluiten overlijdensrisicopolis werd een voorlopige dekking verleend van 30 dagen. Zwitserleven achtte voor de man een aanvullend onderzoek door een cardioloog noodzakelijk. Dat onderzoek kon echter niet voor het verstrijken van de termijn van 30 dagen worden uitgevoerd.

 

Ná die termijn maar vóór het onderzoek kwam de man plotseling te overlijden. Zwitserleven keerde daarop niet uit, omdat de voorlopige dekking was vervallen. De rechtbank in Den Bosch oordeelde in 2009 dat Independer tekort is geschoten in zijn zorgplicht, omdat het paar niet was gewaarschuwd voor het verstrijken van de voorlopige dekking en niet op de mogelijkheid was gewezen die te verlengen. Het bewaken van medische acceptatietrajecten en het tijdig signaleren van vertraging is een essentiële taak en een zorgplicht van een assurantietussenpersoon, aldus de rechtbank.

 

Het gerechtshof heeft die uitspraak in hoger beroep nu bevestigd!  Overwegingen zijn onder meer dat de voorlopige dekking desgevraagd zou zijn verlengd en dat de eigen schuld van het echtpaar verwaarloosbaar is, ondanks dat van de man als econoom en ondernemer volgens Independer meer initiatief mocht worden verwacht dan van een gemiddelde kandidaat-verzekerde. terug

 

Bron: AM Signalen, 15 maart 2011

 

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 15/03/2011 09:39.39