DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Mondelinge (arbeids)overeenkomst is niet zo handig:  Werkgever blijft eindverantwoordelijk voor arbeidsovereenkomst

 

Een werkgever en een werknemer die mondeling een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben gesloten, strijden voor de rechter over de hoogte van het afgesproken loon, de lengte en de einddatum van het contract.

De rechter hanteert het al eens uitbetaalde loon als afgesproken loon.

De situatie
Een tegelzetter sluit op 27 september mondeling een tijdelijk arbeidscontract met een werkgever. In november vindt er een gesprek plaats waarbij de werknemer wordt ontslagen. De werknemer roept per brief de vernietigbaarheid van het ontslag in en stelt zich beschikbaar voor werk. Volgens de werknemer is een contractperiode van 6 maanden afgesproken en een salaris van € 1.600 per vier weken exclusief vakantie-toeslag.

 

De vordering
De werknemer vordert onder andere loondoorbetaling tot 27 maart 2011, de datum waarop het contract van 6 maanden van rechtswege eindigt.

 

Het verweer
De werkgever voert aan dat hij geen loon hoeft te betalen omdat de tegelzetter vanaf 8 november niet meer is komen werken en voor zichzelf is begonnen.

 

Het oordeel

Omdat er geen bewijs is van de afgesproken duur van de arbeidsovereenkomst gaat de rechter - zonder dat in de uitspraak wordt toegelicht waarom - uit van een contract van drie maanden. Dit contract is dan van rechtswege geëindigd op 27 december 2010. De werkgever moet tot die datum het loon doorbetalen omdat de werknemer zich overduidelijk beschikbaar heeft gehouden voor werk. Dat hij zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zegt niets over zijn beschikbaarheid.

Voor wat betreft het afgesproken loon hanteert de rechter het bedrag van € 1.600 per maand. Dat bedrag is in oktober aan de werknemer uitbetaald. En omdat in de bouw een salaris exclusief vakantietoeslag gebruikelijk is, neemt de rechter aan dat de tegelzetter daar ook nog recht op heeft. De rechter geeft aan dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om duidelijkheid te scheppen over het salaris.

Een mondelinge overeenkomst is dus niet zo handig!


Bron: Salarisnet 14 mrt 2011, mr. Ingrid Kooijman  LJN BP3985 Kantonrechter Almelo
Loonvordering Kort geding 10 februari 2011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 15/03/2011 09:49.42