DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NVB erkent problemen particuliere erfpacht

 

Banken willen huizen op particuliere erfpacht best financieren, maar dan moeten de voorwaarden wel solide zijn. Deze reactie geeft de NVB op een klachten van Vereniging Eigen Huis dat de banken sinds een jaar weigeren om hypotheken te verstrekken over een woning op particuliere (commerciële) erfpacht. Banken zouden het risico te groot vinden. 125.000 Woningbezitters zouden daardoor buitenspel staan. De NVB stelt een aantal oplossingen voor.

 

De problematiek draait om huizenbezitters die op erfpachtgrond wonen welke in het bezit is van een particulier of (beleggings)instelling. Ook doen de problemen zich in mindere mate voor bij erfpachtgrond in het bezit van woningbouwverenigingen.

 

'Momenteel komt het voor dat banken woningen op particuliere erfpacht niet financieren omdat de erfpachtovereenkomst niet duidelijk is of ongunstig voor de klant', aldus de NVB. 'Belangrijk is dat het hierbij slechts gaat om een klein gedeelte van de erfpachtovereenkomsten. Als er problemen rondom particulier erfpacht bestaan, willen banken dat niet doorschuiven naar de (aspirant-)koper; dat lost niets op. Deze nieuwe koper loopt immers het risico dat hij of zij in de toekomst te maken krijgt met een sterke stijging van de erfpachtcanon of met andere onduidelijkheden in het erfpachtcontract.'

 

NVB: 'Banken willen huizen op particulier erfpacht financieren, mits één en ander goed is geregeld. Standaardisering van erfpachtcontracten is een mogelijke oplossing. Daarbij kan gedacht worden aan een keurmerk. Wanneer erfpachtvoorwaarden goed zijn, krijgen zij een keurmerk. Daarnaast letten banken uiteraard ook op een verantwoorde hoogte van de woonlasten en de betrouwbaarheid van de erfverpachter.'

 

Een andere mogelijke oplossing die de NVB noemt, is het instellen van een marktmeester, een autoriteit die boven de partijen staat en goede en slechte erfpachtvoorwaarden van elkaar weet te scheiden.

 

De echte oplossing voor de nijpende problemen van huiseigenaren op particuliere erfpacht ligt volgens de Nederlandse Vereniging van Banken niet in het zonder meer financieren van de panden. 'De onderliggende erfpachtovereenkomst zal voor een ieder solide moeten zijn, zonder ongunstige clausules voor de klant. Daar waar dit niet geval is, vraagt dit om andere erfpachtvoorwaarden.'

 

Bron: Infinance 15032011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 15/03/2011 16:33.00