DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Pensioensregeling niet zo maar voor iedereen

Werkgevers zijn niet verplicht een pensioensregeling aan te bieden. Als er individuele aanspraken gemaakt worden met een paar werknemers, gelden die afspraken niet zomaar voor iedereen. Zeker niet als de werkgever duidelijk communiceert dat het bedrijf in beginsel geen pensioenregeling aanbiedt.

 

De situatie

Een werknemer is 5 1/2 jaar in dienst geweest bij een werkgever. De laatste 2 jaar maakte hij als account manager deel uit van het management team (MT). De werkgever heeft hem geen pensioenregeling aangeboden, alhoewel de werknemer daar diverse malen om gevraagd heeft. In 2007 komt de werknemer erachter dat een aantal collega's in het MT wel een pensioenregeling hebben. De werknemer stapt naar de rechter.

 

De vordering

De werknemer doet een beroep op het groepsvermoeden uit artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) wet omdat hij vindt dat behoort 'tot een groep van personen voor wie binnen de onderneming een pensioenregeling geldt'. Hij vordert vergoeding van de geleden pensioenschade van € 14.400. Die vordering wordt door de kantonrechter afgewezen en de werknemer gaat in hoger beroep.

 

Het verweer

De werkgever geeft toe dat met 9 van de 106 staffunctionarissen afspraken over een pensioenregeling zijn gemaakt, waaronder twee van de 29 account managers. Maar er is geen sprake van een groep van werknemers met wie een pensioenregeling is afgesproken. Het zijn allemaal individuele afspraken die zijn voortgekomen uit individuele onderhandelingen.

 

Het oordeel

Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. De werknemer heeft niet aangetoond dat hij behoort tot zo'n groep van werknemers aan wie de werkgever een pensioenregeling heeft aangeboden. Ook is er geen sprake van verboden onderscheid of slecht werkgeverschap.  Als uitgangspunt geldt dat een werkgever niet verplicht is om een pensioensregeling aan te bieden. Het is duidelijk dat de pensioensregelingen die er zijn, het gevolg zijn van individuele afspraken en individuele onderhandelingen. Er kan hier niet gesproken worden over één of meer groepen van werknemers voor wie een pensioensregeling is getroffen.

 

Bron: P&OActueel 15032011 Door mr. Ingrid Kooijman  LJN BP3567 Gerechtshof Amsterdam Groepsvermoeden pensioenregeling (art. 2 lid 2 PSW jo art. 7 lid 4 Pensioenwet) Hoger beroep
28 februari 2011

 

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 16/03/2011 10:07.26