DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Herstel securitisatiemarkt in 2010

 

In 2010 is door Nederlandse geldverstrekkers voor € 22 mld aan hypotheken op de kapitaalmarkt bij beleggers ondergebracht. Daarmee is de markt voor securitisaties weer op gang gekomen, nadat die in de crisisjaren 2008 en 2009 vrijwel volledig stil was gevallen.

 

Inclusief onder meer € 78 mld aan herstructureringen van securitisaties (het bij andere beleggers onderbrengen van reeds gesecuritiseerde leningen) komt het totaal aan securitisaties zelfs op een recordbedrag van € 137 mld, zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

 

Doordat een aantal bestaande programma's afliep, daalde het totaal uitstaande volume met € 9 mld tot een kleine € 340 mld. "De Nederlandse hypotheekmarkt wordt als redelijk robuust beschouwd vanwege de geringe betalingsachterstanden, de gematigde huizenprijsdaling in vergelijking met enkele andere landen en de uitbreiding van de Nationale Hypotheek Garantie", zo noemt DNB enkele redenen voor het herstel.

 

In Europees verband was Nederland dankzij het forse aantal herstructureringen goed voor 37% van alle securitisaties! Dit jaar hebben Obvion (€ 1,5 mld) en Delta Lloyd (€ 0,7 mld) al delen van hun hypotheekportefeuille doorverkocht aan beleggers.

 

Bron: AM 22032011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 22/03/2011 09:34.55