DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Retourcommissie fondsen verdwijnt

 

Het zat er aan te komen. Minister van Financiën Jan Kees de Jager wil de vergoeding afschaffen die banken en vermogensbeheerders ontvangen van aanbieders van beleggingsfondsen. Dat staat in het 'Actieplan financiële sector' dat hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Het verbod houdt in dat banken en vermogensbeheerders geen vergoeding of 'kickback' meer mogen ontvangen voor het verkopen van fondsen van andere aanbieders. Volgens kenners kan het afschaffen van die vergoeding banken en beheerders honderden miljoenen per jaar gaan kosten….

 

Fondsenaanbieders betalen de kickback, die kan oplopen tot 70 basispunten per jaar, nu omdat ze willen dat een bank of beheerder hun fonds aanbiedt. Voor de bank is het verleidelijk de klant het best betalende fonds te adviseren in plaats van het best presterende fonds. De Jager wil dat adviseurs het belang van de klant vooropstellen.

 

Een verbod op distributievergoedingen markeert een ommezwaai in een sector die wordt geplaagd door steeds hogere kosten voor de klant. Die kostenspiraal is ontstaan toen banken in de jaren negentig naast hun eigen huisfondsen ook beleggingsfondsen van concurrenten gingen aanbieden. De gedachte was dat dit tot een kostenverlaging zou leiden. Maar de fondsenaanbieders probeerden zo goed mogelijk in beeld te komen bij de banken omdat die bepalen in welk fonds de klant geld stopt. Daarom gaven ze banken steeds hogere distributievergoedingen. Die werden vervolgens doorberekend aan de klant….

 

Bron InFinance 22032011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 22/03/2011 17:15.36