DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Directeur moet € 3,2 miljoen schadevergoeding betalen

 

Een directeur moet de € 3,2 miljoen betalen die de woonstichting door zijn toedoen teveel heeft betaald voor een stuk grond. Ook de eerder toegekende beëindigingsvergoeding van € 100.000,= moet hij terugbetalen.

 

De situatie

Een directeur projectonwikkeling koopt voor zijn werkgever, een woonstichting, in 2005 via een tussenpersoon en een zogenaamde ABC-constructie een groot stuk grond aan. Hij verzwijgt tegenover de Raad van Commissarissen (RvC) dat het om een ABC-constructie gaat. Er wordt in de vergadering gesproken over het rechtstreeks kopen van de eigenaar en de directeur corrigeert dat niet. Als de directeur ziek wordt, stuit zijn vervanger op bepaalde feiten die aanleiding zijn voor twee onderzoeken, onder andere naar de aankoop van de grond.  Het blijkt dat de woonstichting ongeveer € 3,2 miljoen meer moeten betalen voor de grond omdat de aankoop via een stroman liep.

 

De vordering

De woonstichting stapt naar de rechter eist onder meer dat de werknemer de geleden schade van € 3,2 miljoen vergoedt en dat hij de eerder toegekende en uitbetaalde beëindigingsvergoeding van € 100.000,= terugbetaalt.

 

Het oordeel

De rechter veroordeelt de ex-directeur tot het terugbetalen van de € 3,2 miljoen schade die de werkgever heeft geleden en de ontbindingsvergoeding van € 100.000. Over het schadebedrag moet hij ook de wettelijke rente betalen vanaf de dag van de aankoop in juni 2005.

De directeur had de RvC moeten informeren over de transactie. Hij heeft de raad opzettelijk misleid door niet te corrigeren dat er niet, zoals in de notulen stond vermeld, rechtstreeks van de eigenaar werd gekocht. Dat zijn leidinggevende ook bij die vergadering aanwezig was, verandert niets aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van de directeur. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk.


Bron: Salarisnet Door mr. Ingrid Kooijman 28 mrt 2011  LJN BP6661 Kantonrechter Amsterdam
Schadeplichtigheid werknemer Eerste aanleg 02 maart 2011

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Gerelateerde artikelen

Fraudeurs op arbeidsmarkt harder aangepakt »

 

 

 Laatste update: 29/03/2011 09:43.36