DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

8% Meer woningen verkocht in 2011

 

In de eerste 2 maanden van 2011 werden bijna 18.000 woningen verkocht, 8 procent meer dan in dezelfde periode van 2010.

 

In Utrecht en Groningen bedraagt de stijging rond de 20 procent, maar in Flevoland werden 9 procent minder woningen verkocht.

 

Ten opzichte van de eerste 2 maanden van 2010 lag de gemiddelde woningprijs 0,2 procent hoger.

 

Ten opzichte van het gehele jaar 2010 gaat het om een daling van 0,8 procent tot 237.500 euro.

 

De gemiddelde koopsom van bestaande koopwoningen is in de provincie Zeeland tussen 2000 en 2010 met 67 procent gestegen in 10 jaar. Dat becijferde de website Woningmarktcijfers.nl op basis van gegevens van het Kadaster. Zeeland is hiermee koploper als het gaat om de prijsontwikkeling op langere termijn.

 

In Groningen en Friesland steeg de gemiddelde koopprijs eveneens bovengemiddeld, namelijk met 59 procent respectievelijk 55 procent. Samen met Limburg behoren deze provincies nog altijd tot de goedkoopste gebieden om een huis te kopen.

 

In tegenstelling tot Limburg, waar de gemiddelde woningprijs met 24 procent steeg, hebben Zeeland, Groningen en Friesland een duidelijke inhaalslag gemaakt.

 

Groningen is met 178.000 euro nog altijd de goedkoopste provincie, in Utrecht moet gemiddeld 284.000 euro voor een koopwoning worden betaald.

 

In Nederland is de gemiddelde koopsom de afgelopen tien jaar gestegen van 172.000 euro naar 239.500 euro. De stijging voor Nederland komt uit op 39,2 procent.

 

De inflatie over deze periode bedraagt 22,6 procent.

 

Tussenwoningen en appartementen stegen het meest in prijs, 43 procent voor de tussenwoningen en 53 procent voor de appartementen.

 

De goedkope woningtypen stegen bovengemiddeld in prijs, hoewel de sterke stijging bij de appartementen toch vooral moet worden gezocht in de kwaliteitsverbetering.

 

De laatste 20 jaar zijn meer grotere en duurdere appartementen aan de voorraad toegevoegd, die bij doorverkoop zorgen voor een sterkere toename van de gemiddelde verkoopprijs. Bij de overige woningtypen speelt dit eveneens, maar in mindere mate. In de periode 1993 - 2010 nam de gemiddelde koopsom toe met 118 procent.

 

Bron: infinance 29032011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 29/03/2011 17:53.39