DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Geklungel en valse ontslagreden kost werkgever € 90.000,=

 

Een werknemer wordt met toestemming van het UWV ontslagen. In een rechtszaak concludeert de rechter dat de aan het UWV opgegeven ontslagreden vals was. De werknemer krijgt totaal bijna € 90.000 aan vergoedingen mee.

 

De situatie

Een medewerker is sinds 1988 in dienst bij een stichting. Hij heeft chronische klachten waardoor hij bepaalde werkzaamheden niet kan uitvoeren.  In juni 2005 wordt hij op non-actief gesteld wegens onaanvaardbaar gedrag tegenover collega's en op 1 juli wordt hij op staande voet ontslagen. Dat is het begin van een slepende kwestie met onder andere een kort geding waarin de werkgever het ontslag intrekt en een verzoek tot ontbinding dat ook weer wordt ingetrokken. Uiteindelijk moet de stichting op last van de rechter de werknemer weer toelaten tot zijn werk.

Maar die werkhervatting laat een tijdje op zich wachten. De werknemer gaat wel weer aan het werk maar op een andere locatie, om kort daarop weer uit te vallen omdat hij een operatie moet ondergaan.  Als hij weer aan het werk wil, eist de werkgever dat er eerst een medisch onderzoek plaatsvindt. Tot die tijd is de werknemer vrijgesteld van werk, zo meldt de werkgever in een brief. Maar dat medisch onderzoek vindt nooit plaats.


De partijen gaan onderhandelen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als ze er bijna uit zijn, dient de werkgever opeens een aanvraag voor een ontslagvergunning in bij het UWV. Die wordt toegekend. De werknemer stapt naar de rechter omdat hij zijn ontslag kennelijk onredelijk vindt.

 

De vordering

De werknemer vordert onder meer een schadevergoeding van € 70.000 en betaling van niet uitbetaalde bereikbaarheidstoeslag ad € 46.000.

 

Het oordeel

De rechter oordeelt dat de werkgever de ontslagaanvraag op een valse reden heeft gebaseerd. Volgens de aanvraag, die is ondersteund met drie schriftelijke verklaringen, zou de werknemer werk hebben geweigerd. De rechter concludeert dat uit de brief van de werkgever duidelijk wordt dat de werknemer in die periode was vrijgesteld van werk. De toestemming van het UWV berust dus op een valse reden.

Kennelijk onredelijk

Het ontslag is om meerdere redenen kennelijk onredelijk. Daarbij speelt de hele voorgeschiedenis een rol.
Nergens blijkt dat de werknemer de werkhervatting heeft gefrustreerd. En de werkgever was op de hoogte van de medische beperkingen van de werknemer en het karakter van de werknemer die samen een soepele werkhervatting zouden kunnen belemmeren. De werkgever moest de hand in eigen boezem steken, aldus het rapport van een extern bureau dat onderzoek deed naar de mogelijkheden voor werkhervatting.

 

De werknemer is uiteindelijk op een andere locatie aan de slag gegaan en is, buiten zijn schuld, opnieuw uitgevallen. Toen hij weer aan de slag wilde, mocht dat niet van de werkgever. En het aangekondigde medisch onderzoek heeft nooit plaats gevonden. Het niet werken van de werknemer komt voor rekening de werkgever, inclusief de niet-betaalde bereikbaarheidstoeslag. Die bereikbaarheidstoeslag was volgens de rechter een vaste looncomponent.

 

De schadevergoeding stelt de rechter op € 41.000. Daarin is rekening gehouden met de voorgestelde bedragen uit de onderhandelingen en de kantonrechtersformule. Samen met de niet-uitbetaalde bereikbaarheidstoeslag komt de teller daarmee op bijna € 90.000 te staan.

 

Bron: P&OActueel 30032011 mr. Ingrid Kooijman LJN BP5370 Kantonrechter Den Haag
Valse reden voor ontslag Eerste aanleg 16 december 2010

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 30/03/2011 09:49.43