DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Meldingsplicht aansprakelijkheidspolis AVB in strijd met wet !

 

De meldingsplicht die verzekeraars op grote schaal klanten met een aansprakelijkheidspolis opleggen, is wettelijk niet toegestaan.
Dat betoogt verzekeringsadvocaat Frank Stadermann in zijn proefschrift 'Enige vraagstukken van verzekeringsdekking'.

 

Voor promotie aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit verdedigt hij dit proefschrift aanstaande vrijdag.

 

"Verzekeraars eisen ten onrechte dat onmiddellijk situaties gemeld worden die eventueel tot een aansprakelijkheidsclaim kunnen leiden", is de stelling van Stadermann.
Als dit later gebeurt, mogen zij volgens de verzekeringsjurist niet weigeren uit te keren.

Zijn stelling heeft specifiek betrekking op claims-made-polissen, waarbij dekking bestaat voor claims die tegen de verzekerde worden ingesteld tijdens de looptijd van de verzekering.

 

Staderman wijst erop dat in de wet dwingend is vastgelegd dat een verzekerde pas meldingsplicht heeft als het verzekerde risico zich heeft verwezenlijkt.
"Bij een aansprakelijkheidsverzekering verwezenlijkt het risico zich op zijn vroegst pas als de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld.
Dus is de meldingsplicht bij claims-made-verzekeringen in strijd met de wet." De gevolgen zijn ingrijpend, stelt de promovendus.
Artsen die gemaakte en ontdekte fouten niet direct melden, zijn volgens hem toch gedekt tegen de gevolgen van die fout, "als het maar gebeurt voor het einde van de verzekeringsperiode".

 

Bron: AM 31032011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 31/03/2011 09:38.07