DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

VAKCENTRALE FNV MOET STOPPEN MET PENSIOENONDERHANDELINGEN

  

Er heerst verdeeldheid binnen de FNV over de onderhandelingen die Vakcentrale FNV momenteel voert met het kabinet over een nieuw pensioenstelsel. De Telegraaf meldt dat de bestuurders van FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV het federatiebestuur van Vakcentrale FNV heeft opgeroepen te stoppen met de onderhandelingen.

 

Zeven bezorgde bestuurders stellen in de brief dat de bond "in de fuik van het kabinet" dreigt te zwemmen als ze doorgaat met onderhandelen. In de voorstellen die nu op tafel liggen komen de risico's veel te veel bij de werknemers te liggen, vinden ze. "Werkgevers zijn gevrijwaard van extra kosten en verantwoordelijkheid voor de pensioenen. Het kabinet chanteert de vakbonden door te dreigen dat, als wij niet doen wat het kabinet wil, er enorme buffers moeten worden aangelegd zodat de pensioenen en rechten van werknemers nooit meer kunnen worden geïndexeerd." Maandag vergaderen de vakcentrale en de aangesloten bonden over het al dan niet voortzetten van de onderhandelingen. Aangenomen wordt dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius haar lot aan het voortzetten ervan zou hebben verbonden.

 

Bron: Telegraaf  / VVP 04042011

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 04/04/2011 14:21.12