DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Werkgever moet overwerk uitbetalen conform CAO Taxivervoer 2005-2007

 

Een werkgever die de urenstaten van een taxichauffeur ondertekent en ook weet op welke tijden hij begint en stopt met werken, moet de feitelijk gemaakte overuren uitbetalen.

 

Dat is op te maken uit de overwerkregeling in de cao. Ook al heeft de werkgever diverse malen gezegd dat de chauffeur geen overuren mocht maken.

 

De situatie

Een taxichauffeur was tot eind augustus 2006 in dienst van een taxibedrijf. Op zijn arbeidsovereenkomst was de cao Taxivervoer 2005-2007 van toepassing. Daarin staat dat overwerk voor rijdend personeel de uren zijn die de chauffeur boven de 40 uur per week werkt. Overuren die zijn gemaakt door de eigen schuld of toedoen van de werknemer worden niet uitbetaald. Nog tijdens zijn dienstverband verzoekt de chauffeur om uitbetaling van zijn overuren, overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag. Als de werkgever niet betaalt, stapt hij naar de rechter.

 

De vordering

De taxichauffeur wil dat zijn werkgever de overuren en toeslagen uitbetaalt, een bedrag van ruim € 13.000. De kantonrechter wijst de vordering toe en de werkgever gaat in hoger beroep.

 

Het verweer

Het taxibedrijf voert aan dat de chauffeur de overuren op eigen initiatief heeft gemaakt. Er is hem uitdrukkelijk diverse malen verteld dat hij geen overuren mocht maken.

 

Het oordeel

Het hof laat het vonnis van de kantonrechter intact. De cao gaat volgens het hof uit van de daadwerkelijke arbeidstijd en daarom maakt niet uit of de werkgever toestemming heeft gegeven voor het overwerk. De uitzonderingsbepaling uit de cao is ook niet van toepassing. Want, zo oordeelt het hof, ook al zou de werkgever de chauffeur verboden hebben om overuren te maken, dan zijn de uren nog steeds niet door eigen schuld of toedoen van de chauffeur gemaakt (zoals CAO de uitzondering omschrijft). De chauffeur haalde de taxi aan het begin van zijn dienst op en leverde die aan het einde van de dienst weer in met rittenstaat en dagomzet, zodat mag worden aangenomen dat de werkgever op de hoogte was van de werktijden van de chauffeur. Er kan daarom uitgegaan worden van de, door de werkgever ondertekende, weekstaten. De werknemer heeft recht op uitbetaling van de gevorderde bedragen.

Bron: mr. Ingrid Kooijman / Salarismail 04 apr 2011  LJN BP7007  
Hof Amsterdam eitelijk gewerkte overuren
Hoger beroep 08 maart 2011


DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 05/04/2011 12:09.21