DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

LinkedIn-contact: € 10.000 boete !

 

Een sales-director die na zijn uitdiensttreding contact opneemt met een oude zakenrelatie, moet € 10.000 betalen omdat hij daarmee het relatiebeding overtreedt. Dat blijkt uit jurisprudentie van de rechtbank in Arnhem.

De zaak in het kort:

Kort na zijn ontslag trad de werknemer in dienst bij een concurrerende onderneming. Bij het ontslag was een relatiebeding afgesproken, met een boeteclausule (op overtreding daarvan) van 10.000 euro. Op grond van dit beding was het de werknemer verboden om gedurende een jaar contact te hebben of te onderhouden met een aantal met name genoemde relaties van de werkgever. Toen de oud-werkgever op LinkedIn een standaard notificatie zag staan dat de oud-werknemer contact met een van zijn zakenrelaties had opgenomen (ABC is now connected to XYZ, 24 minutes ago), maakte hij daarvan een printje en spande een kort geding aan. De werkgever vroeg aan de rechter in hoeverre dit contact uitgelegd moest worden als een overtreding van het relatiebeding.

Uitspraak

Hier bestond volgens de rechter geen twijfel over. Met een korte motivering concludeerde de rechter dat de oud-werknemer in overtreding was en de contractuele boetesom van 10.000 euro moest betalen.

Hardleers

Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen is verbaasd door de uitspraak: ‘De gedachte achter het relatiebeding is dat je niet alle zakelijke relaties van je oud-werkgever wegkaapt en ze een commercieel voorstel doet. Daar lijkt in het geval van het accepteren van een LinkedIn-verzoek nou niet direct sprake van.’
Toch zijn er in deze zaak wel omstandigheden waarvoor Van Gelderen begrip kan opbrengen: ‘Deze meneer had het relatiebeding al tweemaal eerder geschonden bij dezelfde werkgever. Hij had dus min of meer al een waarschuwing van de rechter gehad in de vorm van een boete van 20.000 euro. Als je dan zo opzichtig nog een keer de fout in gaat, kan ik me indenken dat een rechter zo’n uitspraak oplegt. Hij was blijkbaar wel heel erg hardleers.’ In een andere zaak, waarbij het overduidelijk is dat een oud-werknemer zich van geen kwaad bewust is, kan Van Gelderen zich voorstellen dat een rechter iets soepeler is met het accepteren van een LinkedIn-verzoek.
 

Beide kanten

Eigenlijk valt voor beide kanten wel wat te zeggen, vindt Van Gelderen: ‘Volgens de strikte interpretatie maakt het niet uit of je contact hebt via telefoon of internet. Contact is contact. Maar de soepele interpretators zeggen dat het leven in een netwerkmaatschappij, waarbij iedereen met iedereen de hele dag in verbinding staat, wel heel erg lastig wordt op deze manier.’ Hij vraagt zich dan ook af in hoeverre het voor werkgevers nog houdbaar is om in de toekomst te blijven werken met relatiebedingen: ‘Juist omdat heel Nederland contact met elkaar heeft. De vraag is of het nog houdbaar is; ik denk uiteindelijk niet.’ 

Bron: Basti Baroncini, P&Oactueel.06042011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 06/04/2011 09:25.37