DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Weekers haalt extra vut-heffing met terugwerkende kracht van tafel

 

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een extra vut-heffing die met terugwerkende kracht aan vervroegd uitgetreden werknemers zou worden opgelegd, van tafel gehaald. Weekers geeft daarmee gehoor aan de bezwaren die het Verbond van Verzekeraars en de werkgeversvereniging AWVN eerder uitten. Volgens beide koepels zouden ontslagen werknemers door de strafheffing zwaar kunnen worden gedupeerd.

 

In antwoord op Kamervragen van onder anderen Ed Groot (PvdA) zegt Weekers nu toe dat hij het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting zodanig zal aanpassen dat de extra strafheffing van 26 procent per 1-1-2011 niet met terugwerkende kracht geldt voor de regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) die zijn ondergebracht bij een verzekeraar.

 

Deze strafheffing zou de betreffende uitgetreden werknemers opzadelen anders namelijk met een belastingtarief van in totaal 52 procent over de periode 2006-2011.

Vanaf het jaar 2011 geldt overigens voor alle RVU-regelingen een tarief van 52 procent, waarmee het kabinet het vervroegd uittreden financieel wil ontmoedigen.

 

Bron: accountancynieuws 05-04-2011 17:00 Verbond van Verzekeraars

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 07/04/2011 14:19.33