DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Stamrecht-bv te snel met ontslaguitkering, onjuiste tijdspad wordt fiscaal zwaar gestraft!

 

Een werknemer richt een stamrecht-bv op en nog voordat de stamrechtovereenkomst met zijn bv is getekend neemt hij de ontslaguitkering op om hiermee in privé te gaan beleggen. Het gevolg is dat de stamrechtvrijstelling niet van toepassing is, de ontslagvergoeding loon is voor de werknemer en de bv terecht een naheffingsaanslag loonbelasting krijgt opgelegd.

 

Ontslaguitkering
Een werknemer richt op 24 maart 2003 een stamrecht-bv op. Met zijn werkgever komt de werknemer overeen dat zijn arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en dat de werkgever een afkoopsom van € 55.000 aan hem betaalt. De ontslaguitkering wordt op 4 mei 2004 op de bankrekening van de stamrecht-bv gestort.

 

Stamrechtovereenkomst
Op 14 mei en 15 juni 2004 neemt de werknemer het bedrag op om te beleggen op een internetspaarrekening. Op 24 juni 2004 tekenen de stamrecht-bv en de werknemer een stamrechtovereenkomst. De inspecteur rekent de ontslagvergoeding tot het loon van de werknemer en legt een naheffingsaanslag loonbelasting aan de stamrecht-bv op.

 

Geen stamrechtvrijstelling

 

Rechtbank Den Haag beslist dat de werknemer de ontslagvergoeding, op het moment dat de stamrechtvrijstelling van toepassing zou moeten zijn, al had genoten. De naheffingsaanslag is terecht aan de stamrecht-bv opgelegd.

 

Geldleningsovereenkomst ontbreekt
Hof 's-Gravenhage beslist dat de stamrecht-bv door de overboekingen op 10 mei 2004 en 15 juni 2004 de beschikkingsmacht over de gelden heeft verloren en de werknemer er de beschikkingsmacht over heeft verkregen. Vervolgens beslist het hof dat de stamrecht-bv de gelden niet aan de werknemer heeft uitgeleend. Van de geldlening is namelijk geen overeenkomst opgemaakt, de bedongen rente is in rekening courant bijgeboekt, er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen en er zijn geen zekerheden gesteld.

 

Terechte LB-naheffingsaanslag
Volgens het hof heeft de inspecteur de stamrecht-bv ook terecht als inhoudingsplichtige aangemerkt, omdat de bv bedragen aan de werknemer heeft verstrekt. De inspecteur heeft terecht een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd.
 

Bron: Redactie Plein+ 11042011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 11/04/2011 13:10.27