DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Pas op afdwingbaar gewoonterecht: altijd 100%  procent loon tijdens ziekte vormt afdwingbaar gewoonterecht

 

Een bedrijf dat al jarenlang haar werknemers 100% loon doorbetaalt tijdens ziekte mag dat niet opeens verminderen naar de wettelijke minimum van 70%. De werknemer hoeft geen loon terug te betalen.

 

De situatie
Een verkoopadviseur wordt arbeidsongeschikt en ontvangt, net als in eerdere ziekteperiodes en net als zijn collega's, 100% van zijn loon. In een brief van 30 december 2010 laat de werkgever onder andere weten dat de werknemer met ingang van 1 januari 2011 nog maar 70% van zijn loon krijgt. Door een fout is er altijd 100% van het loon uitbetaald. Het teveel betaalde zal op een nog af te spreken wijze verrekend worden. Verder mag hij geen onkosten meer indienen en moet hij zijn huidige lease-auto inruilen voor een goedkopere. De reden voor de wijzigingen is kostenbesparing.

 

De vordering
De werknemer spant een kort geding aan om onder andere betaling van zijn volledige salaris te vorderen. Hij vindt dat hij op volledige betaling heeft mogen vertrouwen. Het is weliswaar niet geregeld in de cao of in zijn arbeidsovereenkomst maar het is wel een gewoonte, een bestendig gebruik, geworden om het volledige loon te betalen. De werkgever heeft ook geen reden voor een eenzijdige wijziging van deze arbeidsvoorwaarde.

 

Het verweer
De werkgever geeft aan dat het betalen van het volledige loon berust op een vergissing. De werkgever wist niet van het bestaan van de wettelijke regeling die betaling van een minimum van 70% van het loon toestaat. De wijziging van het loon is ook op tijd aangekondigd. Gezien de omstandigheden is het onaanvaardbaar dat de werknemer zijn volledige loon krijgt.

 

Het oordeel
De rechter vindt dat de werknemer een spoedeisend belang heeft bij de vordering omdat zijn salaris feitelijk ongeveer gehalveerd is. De rechter overweegt ook dat de wet alleen een minimum regeling geeft. Dat de werkgever dat niet wist komt voor risico en rekening van die werkgever.

Gewoonterecht
Een arbeidsovereenkomst kan op grond van de wet ook aangevuld worden door gewoonte of bestendig gebruik (art. 6:248 BW). In dit geval vindt de rechter dat hier sprake is van een bestendig gebruik omdat er aan de werknemer en zijn collega's tijdens ziekte altijd het volledige loon is uitbetaald. De werknemer mocht er op vertrouwen dat hij ook in deze ziekteperiode de volle 100% zou krijgen.

Eenzijdig wijzigen
De werkgever mocht de arbeidsvoorwaarden ook niet eenzijdig wijzen. Hij heeft noodzakelijkheid van de aangevoerde kostenbesparing niet goed onderbouwd met feiten. Door de plotselinge wijziging heeft de werknemer ook niet de kans gehad om zich bij te verzekeren voor het inkomensverlies. De rechter vindt dat de werkgever geen zwaarwegend belang heeft dat rechtvaardigt dat de werknemer de eenzijdige wijziging moet aanvaarden.


Bron: Salarisnet Door mr. Ingrid Kooijman  11 apr 2011   LJN BP7566 Kantonrechter Enschede
Kort geding Gewoonterecht, loon tijdens ziekte  10 maart 2011

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 12/04/2011 09:36.41