DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Woningbouw op historisch dieptepunt

DEN HAAG - In 2010 zijn bijna 56.000 nieuwe woningen opgeleverd, dat is ruim -32 procent minder dan in 2009. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde.

Het aantal nieuw gebouwde woningen in 2010 is het laagste aantal sinds 1952. In dat jaar werden ruim 54.000 woningen opgeleverd. De top werd bereikt in 1974 met 155.000 woningen.

Er zijn in 2010 bijna 40 procent minder koopwoningen gereedgekomen en bijna 16 procent minder huurwoningen dan in 2009. De zeer grote daling van het aantal opgeleverde koopwoningen hangt samen met de onzekerheden op de woningmarkt.

Niet alleen is het aantal gereedgekomen woningen afgenomen, ook het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in 2010 aanzienlijk lager dan het jaar daarvoor. In 2010 zijn voor ruim 61.000 woningen bouwvergunningen verleend, bijna 16 procent minder dan een jaar eerder. De daling doet zich zowel bij huur- als koopwoningen voor.

De ontwikkeling van het aantal verleende bouwvergunningen verschilt aanzienlijk per provincie. Zo werden in de provincie Utrecht 13 procent meer vergunningen verleend en was dat in Flevoland 55 procent lager.

In totaal bestond de Nederlandse woningvoorraad eind 2010 uit ruim 7,2 miljoen woningen.

Bron: ED dinsdag 12 april 2011 | 09:58 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 12 april 2011 | 10:23

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 12/04/2011 11:41.29